Engelsk setter på språng. Är hunden i sina ”bästa år”, det vill säga över två år gammal eller max tio år, blir ersättningen 20 000 kronor om hunden dödas av rovdjur. 
Foto: Eliza Kajanus Engelsk setter på språng. Är hunden i sina ”bästa år”, det vill säga över två år gammal eller max tio år, blir ersättningen 20 000 kronor om hunden dödas av rovdjur. 

Rovdjursförsäkring för JRF-medlemmar

Från och med den 19 februari har medlemmar i Jägarnas Riksförbund en rovdjursförsäkring. Det innebär att det går att få ersättning för en jakthund som skadats eller dödats av varg, björn, lo, järv eller kungsörn. 

När det gäller dödade hundar är beloppet 15 000 kronor om hunden är upp till två år gammal eller över tio år. För dödade hundar som är över två år gamla eller max tio år är blir det 20 000 kronor i ersättning.
För skadade hundar finns samma åldersregler som ovan, men då kan summan bli lägre eller maximalt 15 000 eller 20 000 kronor.

Papper från besiktningsman krävs
Angreppet skall vara dokumenterat av länsstyrelsens besiktningsmän och en kopia på besiktningsblanketten skall medfölja skadeanmälan.
– Det är viktigt att påpeka att denna försäkring inte gäller om hunden till exempel blir skadad av björn under björnjakt. Däremot ges ersättning om hunden till exempel skulle bli tagen av varg under jakt på lodjur, kommenterar Per Wanström, generalsekreterare på Jägarnas Riksförbund.
Denna del av medlemsförsäkringen är subsidiär i förhållande till rovdjursförsäkringar från andra aktörer.
Försäkringen gäller för alla medlemskategorier i Jägarnas Riksförbund förutom kategori 21 (stödjande medlem), kategori 51 (prenumerant) samt utlandsmedlemskap.

Förtydligande om JRF:s rovdjursförsäkring

Statens ersättning för rovdjursdödade hundar är precis just det, en ersättning och inte en försäkring. 20 000 kronor kan betalas ut efter beslut av länsstyrelsen (det kan alltså bli en lägre ersättning). Vidare betalas ut maximalt 5 000 kronor för en skadad hund.
Anslagen för ersättning för viltskada 2009 är cirka 48 miljoner. Av dessa går cirka 30 miljoner till skador av säl. Vidare skall skador på grödor täckas in i detta (exempelvis av gäss och tranor) samt kostnader för rovdjursstängsel. Pengarna kan alltså ta slut!
JRF:s rovdjursförsäkring är primär i förhållande till statens ersättning och även i förhållande till separat tecknade livförsäkringar för hunden. Det innebär att en hundägare kan få ut exempelvis 20 000 kronor i ersättning från staten, 10 000 kronor i livförsäkring (om ägaren tecknat separat försäkring för hunden) samt 20 000 kronor från Jägarnas Riksförbund.
JRF:s rovdjursförsäkring är subsidiär (gäller i andra hand) i förhållande till andra aktörers rovdjursförsäkringar. Är du till exempel medlem i Svenska Jägareförbundet får du ingen ersättning från oss.
 
Per Wanström, generalsekreterare Jägarnas Riksförbund