Hoppet för de gamla skåpen (som det på bilden) är ute. Efter nyår blir de olagliga. Då krävs svensk standard 3492. Rusningen efter nya skåp har börjat.
Foto: Dan Törnström Hoppet för de gamla skåpen (som det på bilden) är ute. Efter nyår blir de olagliga. Då krävs svensk standard 3492. Rusningen efter nya skåp har börjat.

Rusning efter godkända vapenskåp

Från nyår upphör dispensen för äldre vapenskåp och från branschhåll varnar man nu för både kraftig brist på skåp och prishöjningar till hösten. Någon förlängning av dispensen är inte i sikte.

Från nyår gäller att säkerhetsskåp ska uppfylla Svensk Standard (SS 3492) eller motsvarande krav, som det heter i Rikspolisstyrelsens föreskrifter.
Det finns inga väger runt det hela och några nya dispenser eller undantag är inte att förvänta.
– Nej, jag tror det är utsiktslöst. Regeringen är informerad, men det finns inga tecken på dispensen förlängs eller reglerna skrivs om. Från nyår är det den nya lagen som gäller, säger riksvilt­vårdskonsulenten Ulf Kallin på Jägarnas Riksförbund.
Detsamma säger Jägareförbundets jurist, Ola Wälimaa, som konstaterar att man nu lagt ner frågan på Jägareförbundet.

Inga undantag
Det här betyder alltså att mängder av äldre vapenskåp blir olagliga för vapenförvaring från 1 januari 2011. Det enda som gäller är att skåpen antingen är godkända enligt svensk standard SS 3492 (vilket brukar framgå av märkning inne i skåpet) eller uppfyller motsvarande krav.
Det sista betyder förvisso att det är möjligt att bygga om gamla skåp. Många gånger är det just låsanordningen och skyddet av låset som inte räcker för att skåpet ska vara godkänt. Men ofta kostar en sådan ombyggnad i storleksordning lika mycket som ett enklare, nytt och godkänt, skåp.

Hoppades på dispens
Uppenbarligen är det också många vapenägare som väntat in i det sista med att köpa nytt skåp – i hopp om nya undantagsbestämmelser. Jägarorganisationer och skytteföreningar har nämligen försökt få Rikspolisstyrelsen att förlänga dispensen för, alternativt godkänna, skåp som var godkända enligt normerna före 1992. Förbunden menar att de är praktiskt taget lika säkra. Men detta tycks alltså vara utsiktslöst.
Nu varnar branschen för att marknanden för vapenskåp börjar bli överhettad.
– Det råder närmast panik. I måndags hade vi 288 skåp av vår budgetmodell färdiga för leverans. På onsdagen hade vi tio kvar, berättar Peter Hägglund, vd för Scandinavian Safe.

Prishöjningar?
Och så har det sett ut en längre tid.
Han berättar att företaget levererar tre lastbilar med vapenskåp, 150–250 skåp per lastbilslass, i månaden. Tidvis tar vissa modeller slut, men än så länge har företaget klarat leveranserna hyfsat.
– Däremot befarar jag att situationen blir ännu mer akut i höst. Dessutom är marknaden hårt prispressad, samtidigt som stålpriserna ökar. Det är alltså stor risk för både längre väntetider och prishöjningar, säger Peter Hägglund.

Samma förvaring för ammunition
Dispensen för de gamla vapenskåpen går alltså ut vid nyår. Men redan 1 september träder andra föreskrifter i kraft, nämligen gällande förvaring av explosiva varor – däribland ammunition.
Det cirkulerar uppgifter som säger att ammunition inte bara ska förvaras stöldskyddat – enligt samma normer som vapen – utan också brandskyddat. Det är förvisso riktigt att reglerna för bland annat återförsäljare förändras – men inte för jägare, skyttar och andra vapenlicensinnehavare.
– Nej, där är reglerna klara. Ammunition till vapen som man har personlig licens på ska förvaras på samma sätt som vapnen. Det krävs inget extra brandskydd för det, säger Lars Synnerholm, utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Obegränsad mängd
Mängden ammunition är dessutom obegränsad. Tidigare fanns ett förslag på olika begränsningar, men det är numera borttaget i föreskrifterna.
Även när det gäller handladdning hade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inledningsvis förslag om att handladdare endast skulle få förvara två kilo krut och 2000 tändhattar hemma (vilket är lite i dessa sammanhang, där en förpackning kan bestå av 5000 tändhattar). Dessa mängder är numera ändrade och de nya föreskrifterna medger att man får förvara fem kilo krut och ett obegränsat antal tändhattar hemma.

Fotnot: Tidigare skulle de nya föreskrifterna om explosiva varor skulle träda i kraft 1 oktober. Detta är numera ändrat till 1 september, för att sammanfalla med den nya lagstiftningen.

Länk till Rikspolisstyrelsens författning. På sidan 45 framgår bland annat hur ett skåp ska vara konstruerat för att godkännas: http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP551_3_RPSFS2009_13.pdf