EU-kommissionens förslag om blyhagelförbud ifrågasätts av två svenska parlamentariker.
Foto: Shutterstock EU-kommissionens förslag om blyhagelförbud ifrågasätts av två svenska parlamentariker.

S-parlamentariker ifrågasätter blyförbud

S-parlamentarikerna Erik Bergkvist och Johan Danielsson anser att EU-kommissionens förslag om att begränsa användningen av blyammunition i våtmarker är ett dråpslag mot jägarkåren och har i en skriftlig fråga begärt att kommissionen förtydligar sig.

– Förslaget i dess nuvarande utformning borde stoppas. Det riskerar att drabba den svenska jägarkåren hårt, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson i ett pressmeddelande och pekar på att definitionen av våtmark i praktiken innebär ett totalförbud eftersom stora delar av Sverige enligt förslaget ska betecknas som våtmark.

– Det är inte seriöst att införa ett förbud med så kort varsel. Det är helt åt skogen, konstaterar Johan Danielsson (S).

De båda parlamentarikerna anser att förslaget är respektlöst mot Sveriges cirka 300 000 jägare och att de alternativa stålhaglen är problematiska för såväl djur, vapen och skogsindustrin.