Efter den 15 september tillåts utländska jägare delta i småviltjakten på statens mark i fjällen.
Foto: Kjell-Erik Moseid Efter den 15 september tillåts utländska jägare delta i småviltjakten på statens mark i fjällen.

Så får svenskar förtur i fjälljakten

Länsstyrelserna i Norrbotten, Jämtland och Västerbotten har tillsammans kommit fram hur regeringsbeslutet om hur svenska jägare ska ges förtur i jakten på statlig mark i fjällen.

Det är främst anstormningen av utländska ripjägare till fjällen som ska regleras.
När det är högt jakttryck de tre första jaktveckorna är det svenskar, och de med anknytning till Sverige som har förtur. De sistnämnda gäller EU-medborgare som är fastighetsägare i Sverige, har näringsverksamhet i Sverige eller är anställda i Sverige.

Utländska jägare efter den 15 september
Efter den 15 september tillåts utländska jägare delta i småviltjakten på statens mark i fjällen.
De tre länen har kommit fram till hur regeringsbeslutet ska tillämpas efter samråd med Jordbruksverket. Resan dit var skakig, eftersom anställda på länsstyrelserna var kritiska mot att Jordbruksverket inte skrev en förordningstext för fjälljakten. Det innebar att länsstyrelserna såg att de själva tvingades att antingen tolka regeringens förordning eller rådfråga Jordbruksverket eller regeringen.

Gäller nästa år
– Vår tillämpning kommer att öka jaktmöjligheterna för svenska jägare under hösten och tar inte heller helt bort möjligheten till jakt för utländska jägare, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på  länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Nyordningen träder i kraft den 1 april nästa år.
i början av nästa år ska länsstyrelserna ta fram en rutin för hur medborgare med närmare anknytning till Sverige ska kunna ansöka om tillstånd till att köpa jaktkort.