Den erfarna björnhunden jämten Jack, som det skjutits flera björnar för, har ingen respekt för radiobjörnen så länge den står still och inte låter något.
Foto: Rävper Andersson Den erfarna björnhunden jämten Jack, som det skjutits flera björnar för, har ingen respekt för radiobjörnen så länge den står still och inte låter något.

Så reagerar hundarna på radiobjörnen

Gunnar Håkanssons halvstövare Kaijko är först ut att möta radiobjörnen. Kaijko tar sig an björnen direkt och börjar att skälla på den. Efterhand syns hur Kaijko blir tuffare i sitt arbete med björnen. Men när Kenneth Jonsson låter björnen göra ett utfall mot hunden backar Kaijko undan en bit, precis som en rutinerad hund ska göra med en vild björn.

– Här ser vi en ung men duktig hund. Den här hunden gjorde ett bra jobb när han bestämde sig att börja skälla på björnen, konstaterar Kenneth.

Sedan är det dags för gråhunden Ross, som är på sin vakt och håller ett betryggande avstånd mellan sig och björnen, precis som han gjort de gånger han träffat på vilda björnar och jagat dem.

– Nu ska vi se, viskar Kenneth lågt.

Ross backar för utfallet

– Nu ska jag köra ett brummande läte och röra lite på björnen mot hunden. Då får vi se hur han svarar på ett utfall.

Ross backar direkt, men så går han mot björnen igen och jobbar på 10-15 meters håll under hela provtiden med en jämn och fin skallgivning.

– Här har vi en gråhund som trots sina tre år gör ett mycket bra prov och som kommer att ge sin ägare många fina björnjakter under de närmaste åren, fastslår Conny Björklund, den av domarna som testat flest hundar på björn i Sverige

Sedan är det jämthunden Jacks tur att ta sig an radiobjörnen. Det har skjutits flera björnar för sjuårige Jack.

Han är först ganska oberörd av radiobjörnen. Jack går rätt ner till björnen, nosar lite på den och går lite mer misstänksam ifrån den till slut.

Börjar skälla på björnen

När Kenneth med sin radiokontroll låter björnen röra på sig blir Jack mer intresserad och började skälla på björnen. Nu visar han ett annat beteende och jobbar precis som han gör på vilda björnar med ett lagom intensivt och nära arbetssätt mot björnen. Domarna ger Jack omdömet mycket bra arbete.

Niklas Fribergs plotthane Charger håller stort avstånd och vill inte riktigt arbeta på björnen. Men när Niklas laika Silver ansluter tar bägge hundarna an björnen och jobbar gemensamt med att skälla på den radiostyrda björnen.

Inte van att jobba ensam

– Här syns att plotthunden inte är van att arbeta ensam med björnar utan behöver stödet från sin flockkamrat laikan, kommenterar Conny Björklund.

Domarna kom fram till att de hundar som det skjutits björn för arbetade i stort sett på samma sätt med den radiostyrda björnen som med vilda björnar. Därmed är radiobjörnen ett bra komplement till test med hägnbjörnar.

Testar man först hundar på en radiobjörn kan man se tecken på vilka hundar som kan klara en björnjakt och vilka som inte alls är intresserade av att jaga björn. På det viset slipper man att låta en massa hundar, som inte är intresserade, belasta björnparkernas björnar.