Nya miniminivåer för björn har nu fastställts av Naturvårdsverket.
Foto: Shutterstock Nya miniminivåer för björn har nu fastställts av Naturvårdsverket.

Så ska björnstammen fördelas

Naturvårdsverket har nu fastställt det minsta antal björnar som ska finnas i län och rovdjursförvaltningsområden under de kommande fem åren. Det nya referensvärdet för gynnsam bevarandestatus i Sverige är 1 400 individer.

– Att jobba med miniminivåer är en viktig del av rovdjursförvaltningen. Det ger oss en siffra på det lägsta antalet björnar som måste finnas på regional nivå för att vi ska ha livskraftiga björnstammar. Beslut om miniminivåer tas ungefär vart femte år vilket skapar en långsiktighet i hur vi förvaltar den svenska björnpopulationen, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Stabil björnpopulation
Björnpopulationen i Sverige har under de senaste åren legat på en stabil nivå kring cirka 2 900 björnar, vilket är över den gräns som gäller för att björnpopulationen ska ha gynnsam bevarandestatus.
Gynnsam bevarandestatus för de stora rovdjuren bedöms utifrån flera olika kriterier som sammanvägs och rapporteras till EU vart sjätte år. Förutom populationsstorlek bedöms bland annat arternas livsmiljö och utbredningsområde.
2019 rapporterade Naturvårdsverket nya referensvärden till EU enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet. Det nya referensvärdet för minsta populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus för björn i Sverige rapporterades till 1 400 individer utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga underlag.

Förslag från länsstyrelserna
Under 2019 lämnade också länsstyrelserna förslag till Naturvårdsverket om miniminivåerna för björn i rovdjursförvaltningsområden. Och i februari 2020 kom samtliga berörda länsstyrelser in med förslag även på länsnivå.
På skärtorsdagen beslutade Naturvårdsverket om miniminivåerna.
– Det är glädjande att se att länsstyrelserna har kommit fram till ett gemensamt förslag som vi kan fastställa. Nu har vi grunden för en stabil och förutsägbar björnförvaltning på plats, säger vilthandläggare Hanna Dittrich Söderman på Naturvårdsverket.

Fastställda miniminivåer per län
Norrbotten: 220 björnar
Västerbotten: 160 björnar
Västernorrland: 150 björnar
Jämtland: 370 björnar
Dalarna: 240 björnar
Gävleborg: 250 björnar
Värmland: 10 björnar

Beslutet gäller som längst till och med den 9 april 2025. Nya minimininivåer kan fastställas under perioden.