De modeller som tas fram i Finland för att stoppa illegal vargjakt ska även kunna nyttjas av Sverige.
Foto: Mostphotos De modeller som tas fram i Finland för att stoppa illegal vargjakt ska även kunna nyttjas av Sverige.

Så ska illegal vargjakt stoppas

För att bidra till etableringen av ett stabilt vargbestånd med gynnsam bevarandestatus ska forskarna i projektet LIFE Boreal WOLF i Finland ta fram modeller som förutser var illegal vargjakt kan komma att äga rum.

Forskningsprojektet LIFE Boreal WOLF, som är tänkt att öka acceptansen för varg och lindra de konflikter som är förknippade med vargen, har den här månaden dragit i gång i Finland, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.
Det delvis EU-finansierade projektet, som har en budget på 60 miljoner kronor, inkluderar flera aktörer som samordnas av Naturresursinstitutet Luke. En samarbetspartner är Naturvårdsverket.

Ska kartlägga vargstammen
Bland annat planerar man att med hjälp av data från Finland och Sverige kartlägga vargstammen och ta fram modeller för att kunna förutse var den illegala jakten kan komma att äga rum.
– Det är jätteintressant. Genom att man har mycket data om var vargarna finns, hur många som föds och hur de brukar sprida sig kan man räkna ut var de borde ha funnits. Om de inte finns där är det ganska mycket som tyder på att någonting händer, förklarar Jens Andersson vid Naturvårdsverkets viltanalysenhet.

Ska kunna nyttjas av Sverige
Syftet med samverkan är att de metoder och modeller som tas fram för att stoppa illegal vargjakt även ska kunna nyttjas av Sverige.
– Med hjälp av de verktyg och den kunskap som de har hoppas de att med modellerna kunna förutspå var det sker illegal jakt. Vet man det kan man rikta tillsynen mot sådana ställen, om polis och länsstyrelser tycker att det är ett bra redskap, förklarar Jens Andersson i SVT Nyheter.
Kan man visa EU hur licensjakt påverkar den illegala jakten så har man dessutom bättre underlag för legal jakt.