Foto: Mostphotos Björnstammen har ökat i både Dalarna och Värmland.

Så stor blir björnjakten i Dalarna och Värmland

85 respektive 3. Så många björnar får fällas i Dalarna respektive Värmland under årets licensjakt. Det har länsstyrelserna nu beslutat.

Att björntilldelningen i Dalarna är 85 björnar beror på spillningsinventeringen som genomfördes i länet i höstas.

Vid inventeringen identifierades 353 björnar, vilket enligt den vetenskapliga populationsberäkningen innebär att björnstammen i Dalarna uppskattas till 443 individer. Det är en ökning sedan den förra inventeringen, 2017, då stammen i länet beräknades till 390 björnar.

Förvaltningsmålet i Dalarna ligger på 240–280 björnar, alltså långt under 443.

– Björn orsakar årligen skador på tamdjur och gröda, och en större björnstam ökar sannolikt risken för skador när det finns fler björnar som kan orsaka skada, säger Lina Leksell, vilthandläggare på länsstyrelsen i Dalarnas län, i ett pressmeddelande.

77 procent fler björnar får fällas

I det går också att läsa att det långsiktiga målet är att succesivt minska björnstammen så att förvaltningsmålet nås inom fem år.

– Årets beslut om licensjakt omfattar 85 björnar. Det är en ökning med 77 procent från föregående års tilldelning på 48 björnar, säger Lina Leksell.

Förutom att jakten blir mycket större finns det några fler nyheter i länsstyrelsens beslut om licensjakt på björn 2023. De är:

  • Jakten är indelad i fyra delområden, varav ett är avsatt för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.
  • Det finns nya, tydligare gränser med vägar och vattendrag mellan delområdena.
  • Honkvoten är borttagen.
  • Att anmälan till länsstyrelsen om fälld eller påskjuten björn ska ske inom en timme, inte två.

Samma tilldelning som förra året

Även i Värmland genomfördes en spillningsinventering i höstas. Efter den uppskattades antalet björnar i länet vara cirka 15, varav 10 hanar och 5 honor.

Förvaltningsmålet är att björnpopulationen i Värmland ska ha en långsam tillväxt och spridning under kontrollerade former. Och länsstyrelsen gör bedömningen att stammen i länet är ökande, skriver myndigheten i sitt beslut om licensjakt.

Och därför blir tilldelningen densamma som förra året, det vill säga tre björnar varav max en får vara hona.

Jakten får bedrivas i hela länet och kommer att avlysas antingen när honkvoten är fylld eller då tre björnar är fällda.