Olika regler och föreskrifter styr säkerhetsarbetet på skjutbanorna. Nu pågår arbetet med att skapa ett nytt regelverk.
Foto: Shutterstock/Daleen Loest Olika regler och föreskrifter styr säkerhetsarbetet på skjutbanorna. Nu pågår arbetet med att skapa ett nytt regelverk.

Säkerhetsregler vid banskytte ses över

Polismyndigheten arbetar med att ta fram nya säkerhetsregler för skjutbanor. Tills vidare gäller en kombination av polisens regler och intresseorganisationernas skrifter.

I förra veckan skrev Jakt & Jägare om Kjell Pettersson på företaget Sius Miatron AB som genomfört tester vid en nyöppnad 80 meters inskjutningstunnel i Lanna.
Försöken ska ha visat att kulan efter ett skott i tavlans ytterkant inte tenderar att ändra riktning med 22 grader eller mer.
I föreskriften SÄK B 2015 utgår man dock från att ett sådant fenomen är ett faktum.

Invänder mot beskrivningen
Kjell Pettersson uppgav för Jakt & Jägare att det är polisen som har fastslagit att regeln om 22 grader gäller, en beskrivning som Svenska Skyttesportsförbundets Michael Normann inte håller med om.
– Polisens egna utbildade bankontrollanter har utfört detta arbete sedan 2016 med stöd av bland annat förskriften SÄK B 2015 som jag själv har varit med om att ta fram, säger han.

Polismyndigheten tog över
Michael Normann tillägger:
– Dessförinnan var det vi som skötte besiktningarna. Nu har polisen tagit över men vi har ett bra samarbete. 22-gradersregeln är kvalitetssäkrad av Försvarsmakten.
Angående testverksamheten säger Michael Normann:
– Vi har startat en process med testskjutningar som Kjell Pettersson fick vara med och genomföra. Vi har tänkt att göra testskjutning i egen regi, men det kostar. Synd att Kjell gick ut med en del av processen innan allt var klart.

Tar fram nya föreskrifter
Magnus Roos vid polisen i Västra Götaland är delaktig i framtagandet av polisens säkerhetsregler för skjutbana. Han bekräftar att Polismyndigheten stödjer sig på reglerna i SÄK B 2015.
Men han tillägger att myndigheten även arbetar med att ta fram egna säkerhetsregler, trots att det finns civila säkerhetsbestämmelser, SÄK B 2020, som bara är ett år gamla.

”Mycket gott samarbete”
– SÄK B 2020 är en privat skrift framtagen av intresseorganisationer som vi för övrigt har ett mycket gott samarbete med. Men skriften kan vi inte använda i vår myndighetsutövning, säger Magnus Roos.
Men SÄK B 2015 togs ju fram på liknande sätt?
– Jo, Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportsförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet deltog i det arbetet. Vi känner oss tryggare med den skriften, men i själva verket är de ganska lika varandra.

Orättvis kritik mot kontrollanter
Magnus Roos tillägger att han tycker att kritiken mot bankontrollanternas bedömningar ibland är ologisk. Den omtalade 22-gradersregeln pekar han på som ett sådant exempel.
– Vi tillämpar ju intresseorganisationernas egna bestämmelser då vi underkänner en bana, de tycker inte heller att 22-gradersregeln är felaktig. Det blir ju lite motsägelsefullt om vi då får kritik från dem som tagit fram reglerna.

Anser fortfarande att kulan avviker
Vilken är din egen inställning till 22-gradersregeln?
– Med en klen kaliber kan kulan avvika vid en kantträff, det är ju också vad Försvarsmakten har kommit fram till. Vi har den uppfattningen tills vi överbevisas. Den där undersökningen som nämns har jag ingen åsikt om. Jag vet ju inte hur han (Kjell Pettersson på företaget Sius Miatron AB, reds. anm.) kommit fram till resultaten.