Initiativtagare till rovdjursmötet var Västerbottens landshövding Magdalena Andersson.
Foto: Patrick Trägårdh, Länsstyrelsen i Västerbotten Initiativtagare till rovdjursmötet var Västerbottens landshövding Magdalena Andersson.

Samarbete kring rovdjur över landsgränser

Synen på och lagarna kring stora rovdjur skiljer sig mycket i länderna kring Barents hav. Men i går samlades experter och politiker från Sverige, Norge, Finland och Ryssland i Svansele i Västerbotten för att inleda ett samarbete.

De 45 deltagarna, främst politiker och rovdjursexperter, fick under dagen veta det mesta som om vad som händer på rovdjursfronten inom Barentsområdet.
– Till exempel att man i Karelen, på den ryska sidan, får 120 euro i premie om man skjuter en varg. Och om vi räknar in 200-300 björnar i ett område så har man 18 000 i Archangelsk, berättar Thomas Hallberg, chef för Internationella Barentssekretariatet, i P4 Västerbotten.

Initiativ av landshövdingen
Initiativtagare till rovdjursmötet var Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, som också var på plats på Svansele Vildmarkscenter. Det var på ett annat möte i Archangelsk i Ryssland som hon träffade Tomas Norvall, fylkesrådleder i Nordland i Norge, och guvernören i Archangelsk.
– Vi bestämde oss då för att börja utbyta erfarenheter kring rovdjursfrågorna som ju är gränslösa eftersom rovdjuren inte bryr sig om gränserna mellan länderna. Det här är den första träffen, säger Magdalena Andersson i Norran.
En annan svensk representant var Camilla Wikenros, koordinator för det skandinaviska vargprojektet Skandulv. Hon talade om vargsituationen i Sverige och berättade bland annat att mellan 1983 och 2018 invandrade 29 vargar till Sverige.

Bra för rennäringen
Förutom politiker och rovdjursexperter så deltog även renägare i mötet, bland andra Lars Anders Baer, ordförande i Arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen. Han tror att fler gränsöverskridande samarbeten kan vara bra för rennäringen framöver och delade med sig av sin syn på rovdjuren i Västerbotten.
– Det är ett stort problem. Vi har nästan halverat slakten från 80-talet till i dag. Då slaktade vi mellan 80 000-100 000 renar, i dag är vi nere kring 60 000 och rovdjursersättningarna kompenserar inte bortfallet av slakt, säger han i SVT Nyheter Västerbotten.

Inte sista träffen
Landshövding Magdalena Andersson är övertygad om att det här inte var den sista rovdjursträffen i Barentsområdet.
– Man känner nog att vi behöver fortsätta prata, lära och kanske hitta en gemensam väg framåt, säger hon i SVT Nyheter.