Sameby förlorade 1 000 kalvar

Vid Idre nya sameby pågår just nu renskiljningen vid slakteriet. Det är inga muntra miner, eftersom samebyn kunnat konstatera att rovdjuren tagit 1 000 kalvar under sommaren. Bara under det senaste dygnet har fyra kalvar rivits svårt av varg.

Just nu genomför Idre nya sameby den stora renskiljningen för att sortera ut renar till avel respektive slakt, och för att skilja ur renar som hör till andra samebyar. 
– Normalt skulle vi haft närmare 1800 kalvar. Men nu ser det ut att stanna på samma låga nivå som ifjol med omkring 1000 kalvar, säger Jörgen Jonsson, ordförande i Idre nya sameby, till Dalarnas Tidningar.

Även vuxna djur saknas
Bortsett från de många saknade kalvarna fattas också ett stort antal vuxna renar, men hur många visar sig när det är dags att räkna dem i vinter.
Förlusten innebär att det blir tufft för samebyn att driva verksamheten och att färre renar går till slakt, vilket i sin tur påverkar ekonomin och möjlighet till arbetstillfällen.
– Vi har haft länsstyrelsens representanter på plats för att kontrollräka, då de inte tror på våra stora förluster, säger Benny Jonsson till Dalarnas Tidningar.

Hittade två döda renar
Samma morgon som renskiljningen påbörjades hittades två vargdödade renar i skogen. Vargens närvaro innebär inte bara dödade renar, utan även att hjordar splittras och kalvar skiljs från sina mammor.
– Vi vet att vi har en varg som är inne i området. Att finna de dödade renarna är inte lätt utan det handlar mer om tur om vi ska kunna finna dem, berättar Andreas Jonsson till Dalarnas Tidningar.
Under urskiljningen upptäcktes ytterligare två svårt vargrivna renar, som måste gå till slakt på en gång.