Högsta förvaltningsdomstolen håller med Svenska Samernas Riksförbund om att varken länsstyrelsen eller regeringen har motiverat sina beslut på det sätt som lagen kräver.
Foto: Shutterstock Högsta förvaltningsdomstolen håller med Svenska Samernas Riksförbund om att varken länsstyrelsen eller regeringen har motiverat sina beslut på det sätt som lagen kräver.

Samebyar fick rätt om längre älgjakt

När älgjakten på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbotten förlängdes förra året saknades en tydlig motivering i länsstyrelsens beslut. Det menar Högsta förvaltningsdomstolen som ger flera samebyar rätt.

Trots att de sex samebyarna menade att längre älgjakt inom deras områden skulle försvåra renskötseln och inskränka deras egen jakt beslutade länsstyrelsen i Västerbottens läns att förlänga upplåtelsejakten på älg i höstas med sex dagar.
Eftersom inte länsstyrelsen motiverade sitt beslut överklagade samebyarna till regeringen, som gick på länsstyrelsens linje.
Då vände sig samebyarna till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu upphäver regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen håller nämligen med Svenska Samernas Riksförbund, SSR, om att varken länsstyrelsen eller regeringen har motiverat sina beslut på det sätt som lagen kräver.

”En bra dom”
– Spontana reaktionen är att det är en bra dom. Högsta förvaltningsdomstolen belyser ändå ett antal viktiga principer som vi lyfter fram i överklagan. Bland annat att man måste som myndighet och regering motivera varför man beslutar som man gör. Det blir ju rättsäkert för dem som berörs, kommenterar Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist på SSR, i P4 Västerbotten.
Lars Dahlberg, viltförvaltare på länsstyrelsen, håller med om att myndighetens beslut var kortfattat.
– Det är väl någonting som både regeringen och länsstyrelsen får ta till sig. Vi kanske borde ha varit lite mer utvecklande i motiveringen till beslutet, säger han till P4 Västerbotten.