Samer applåderar vargfritt

Mittådalens sameby i Härjedalen ställer till hundra procent upp bakom företrädare för Svenska Jägareförbundet i Jämtland och Härjedalen, som inte vill ha någon varg i länet.

– Renskötsel och varg går inte ihop, säger Alf-Martin Fjällgren, företrädare för samebyn.

– Så vi välkomnar verkligen utspelet från Jägareförbundets företrädare, tillägger han.

Se artikeln om utspelet här:

Fjällgren berättar att vargarna ställer till med väldiga problem för samebyarna. Vargarna skingrar renhjordarna och hundarna blir rädda när de ser varg.

– Vi gör stora ekonomiska förluster på grund av vargarnas framfart i renhjordarna. Förutom att de skingrar renarna måste vi spåra vargarna och ta avföringsprov som ska skickas till länsstyrelsen. Där vill man veta om det är genetiskt värdefulla vargar.

Problem i flera år
Renskötarna har haft vargproblem i flera år och även haft skyddsjakt på dem.

– Det innebär också, fortsätter Alf-Martin Fjällgren, att renarna inte får någon betesro och därmed sjunker kvaliteten på renköttet.

– Om trycket från vargarna fortsätter innebär det utan tvekan ett hot mot rennäringens överlevnad, fortsätter han.

Samerna och jägarna går alltså på samma linje när det gäller vargförekomst i Jämtlands län.