Samer i krismöte om flyttvargen

Samerna i Idre och Ruvhtensijte samebyar kallar myndigheterna till krismöte om den finskryska vargtiken och hennes partner. På måndag träffas man i kommunhuset i Älvdalen för att diskutera samernas krav – att vargtiken och hanen hon rör sig tillsammans med avlägsnas från renskötselområdet.

Tjänstemän från Naturvårdsverket och länsstyrelsen kommer att delta. Man har även bjudit in Älvdalens kommun.
– Den finskryska vargen och hennes partner rör sig i våra åretruntmarker och har även börjat gå upp till Ruvhtensijtes vinterbetesmarker. Här har vi ett fast etablerat par, trots att det i rovdjurspropositionen klart står att Sverige inte ska ha fasta etableringar bland renarna, säger Benny Jonsson, rovdjursansvarig i Idre sameby.

Fruktar valpar 
Han fruktar att ärendet drar ut så på tiden, att det till och med hinner födas valpar i området. En skyddsjaktsansökan från samebyn har avslagits.
Bland samerna finns ett missnöje med hur länsstyrelsen i Dalarna hanterar ansökningar om skyddsjakt.
– Länsstyrelsen hänvisar till att ensamma vargar ska få röra sig i renskötselområdet, för att de ska ha chans att vandra vidare. Men här handlar det om vargar som uppehåller sig i renskötselområdet konstant. Det är antagligen en av de vargarna som den finskryska tiken nu tagit som partner. Hade vi fått skyddsjakt innan snön försvann hade hon kanske aldrig hittat något partner utan vandrat vidare, säger Benny Jonsson.

Vill ha svar 
Samernas önskan är att myndigheterna vid måndagens möte meddelar vilka åtgärder de tänker sätta in mot den finskryska flyttvargen och hanen hon lever med.
– Vi anser att det handlar om juridik och hur man ska tolka rovdjurspropositionen. Vi vill peka på att länsstyrelsen är återhållsamma med skyddsjakt på vargar i renskötselområdet, trots att det finns så in i helsicke med varg söder om renarna, säger Benny Jonsson.
Det är inte bara samerna som har problem med flyttvargen och hennes partner. De misstänks bland annat ligga bakom en attack mot får i Foskvallen i Idre. Tre tackor och sex lamm dödades 22 juli och nu beviljas fårägaren 14 700 kronor i ersättning av samhället