Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist och verksamhetschef på Svenska samernas riksförbund, är kritisk till hur länsstyrelsen i Jämtland agerat.
Foto: Svenska samernas riksförbund/Suzanne Fredriksson Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist och verksamhetschef på Svenska samernas riksförbund, är kritisk till hur länsstyrelsen i Jämtland agerat.

Samer kräver skadestånd för norsk jakt

Voernese sameby i Frostviken kräver 1,5 miljoner i skadestånd av länsstyrelsen i Jämtland. Skälet är att en norsk sameby har fått jaga på Voerneses mark i 40 år.

Det är Länstidningen Östersund som rapporterar om hur Voernese sameby i Frostviken begärde att få se dokumentation angående den norska grann-samebyn Östre Namdals jakträttigheter i Sverige.
Efter ett år fick man ut handlingarna, men det visade sig att de var ofullständiga. Det stod dock klart att norrmännen, som jagat i området sedan 1972, egentligen inte hade den rätten.

Kräver skadestånd
På grund av det inträffade krävde Voernese först 740 000 kronor som ersättning för förlorad inkomst av försäljning av älgkött. Nu kräver samebyn ytterligare 800 000 kronor av länsstyrelsen i Jämtland, ett belopp som ska täcka den kränkning som samebyn anser sig vara utsatt för.
– Det finns ett system att en sameby ska få yttra sig i frågor som rör den och att det ska gå ut en ersättning när man upplåter jakt. Den rätten har tagits ifrån samebyn, den har ju inte fått yttra sig över huvud taget. Och det i sig är ett ganska allvarligt intrång i någons rätt, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist och verksamhetschef på Svenska samernas riksförbund, till Länstidningen Östersund.
Frågan om ett eventuellt kommer att avgöras av Justitiekanslern.