Foto: Mostphotos 85 björnar motsvarar 19 procent av stammens uppskattade storlek i Västernorrland i början av året.

Samma tilldelning som förra året under björnjakten i Västernorrland

Precis som 2022 får 85 björnar fällas under årets licensjakt i Västernorrland. Fem av björnarna får dock inte fällas förrän från 1 oktober och enbart i ett område i Örnsköldsviks kommun.

Björnstammen inventerades senast i Västernorrland hösten 2020. Då beräknades det finnas 416–470 björnar i länet. Det beslutade förvaltningsmålet är 220 björnar.

För att förebygga skador och minska björnstammen till målet har tilldelningen under licensjakten ökat sedan inventeringen. 2021 fick 75 björnar fällas och 2022 var antalet uppe i 85.

I dag har länsstyrelsen beslutat om samma antal, alltså 85 björnar, under årets licensjakt. Det utgör, enligt beslutet, cirka 19 procent av stammens uppskattade storlek i början av året.

– Nästa spillningsinventering kommer att genomföras 2025, först då kan vi se om vi närmar oss förvaltningsmålet, säger Linda Rapp, handläggare på länsstyrelsen i Västernorrland, i ett pressmeddelande.

Skadedrabbat område

Av de tilldelade 85 björnarna får 80 jagas i hela länet. Fem björnar får, från den 1 oktober, fällas enbart i ett område inom Örnsköldsviks kommun där rennäringen årligen upplever skador av björn.

I beslutet går att läsa:

”Länsstyrelsens förhoppning är att genom att styra en del av avskjutningen till det skadedrabbade området senare på hösten ska antalet björnar som vaknar i området under våren och riskerar att göra skada innan renarna flyttas från vinterbeteslandet minska.”

Åtlar ska anmälas

Licensjakten på björn pågår som vanligt mellan den 21 augusti och 15 oktober, men avslutas tidigare om antalet tilldelade björnar fälls innan dess.

Den jakträttshavare som vill iordningsställa och använda åtel för att locka björn ska anmäla åtelns position till länsstyrelsen senast den 21 juli.

Alla som jagar björn i Västernorrland är skyldiga att känna till länsstyrelsens beslut om licensjakt i sin helhet.