Foto: Mostphotos Att flytta en varg är en komplicerad process – nu har Naturvårdsverket kommit med sina nya riktlinjer för utförandet.

Sändare och avmaskning inför vargflytt

Avmaskning och sändare. De kraven har Naturvårdsverket skrivit in i sina nya riktlinjer för vad som gäller då vargar som invandrat österifrån ska flyttas från renskötselområden.

Det var regeringen som gav Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för flytt av varg som invandrat till Sverige från Finland och Ryssland.

Sex månader

Nu rapporterar Östersunds-Posten att arbetet är klart, bland annat följande gäller:

En varg som kommer in österifrån och ska flyttas från ett renskötselområde ska avmaskas och förses med sändare och följas i minst sex månader sedan den förts till ett nytt område.

I det fall vargen dör inom sex månader ska den även undersökas för eventuell rabies.