Sänkt moms för kommersiella jakter gäller bara om det är en gästjägare som leds av en jaktguide, enligt Skatteverket.
Foto: Mostphotos Sänkt moms för kommersiella jakter gäller bara om det är en gästjägare som leds av en jaktguide, enligt Skatteverket.

Sänkt moms för jaktguide

När det är kommersiell jakt med en jaktguide som leder en gästjägare blir momsen sänkt till 6 procent. Om det betalas för en jakt med flera deltagare ligger momsen dock kvar på 25 procent.

Från 1 januari är det sänkt moms för vissa jakter. Det är en lagändring som gjorts för att gynna naturturism. Men ändringen har kritiserats för att den skapat gränsdragningsproblem. Skatteverket har därför gjort en bedömning hur lagen ska tillämpas.

Ingen sänkning vid större jaktarrangemang 
När det gäller jaktguider blir momsen 6 procent, men är det större jaktarrangemang är det fortfarande 25 procent i moms som ska betalas av de betalande gästjägarna.
Så här skriver Skatteverket om gränsdragningarna för de olika momssatserna i jaktsammanhang:
”En tjänst som består i att en guide visar jägare vägen genom terrängen för att jägarna ska hitta en plats där det är möjligt att skjuta ett djur ska omfattas av 6 procent moms. Mer omfattande jaktarrangemang såsom drevjakt eller klappjakt, där bland annat drevkarlar ingår, ska dock enligt Skatteverkets uppfattning inte ses som förevisning av naturområden då vägvisningen vid sådan jakt får anses som en underordnad del av själva jaktarrangemanget, vilket beskattas med 25 procent moms.”