"Kränkande särbehandling och trakasserier är fullständigt oacceptabelt. Vi tar det på mycket stort allvar och kommer att skyndsamt hantera de fall som vi får kännedom om”, skriver SCA.
Foto: Shutterstock "Kränkande särbehandling och trakasserier är fullständigt oacceptabelt. Vi tar det på mycket stort allvar och kommer att skyndsamt hantera de fall som vi får kännedom om”, skriver SCA.

SCA reagerar på #vigörpatronur

Det är en mycket ledsam läsning och en skam för jägarkåren, tycker SCA efter att under #vigörpatronur ha tagit del av berättelserna från kvinnor som jagar. Nu har skogsindustriföretaget gått ut med information till alla som jagar på dess marker.

”För oss är det en självklarhet att alla jagar på samma villkor och alla som löser en möjlighet till jakt på SCAs marker ska hanteras på ett jämlikt och likvärdigt sätt i våra jaktlag – avsett kön, ålder, etnisk bakgrund och sexuell läggning.”
Det skriver jakt- och fiskekonsulenten Joachim Söderberg på SCA Skog AB i ett meddelande som under torsdagen publicerades på företagets intranät och externa webbplats, och som via mejl gick ut till alla jaktlag, jaktledare och jägare som jagar på SCA:s mark i de fyra nordliga länen.

68 berättelser
Bakgrunden är de, i skrivande stund 68, berättelserna under #vigörpatronur på Instagramkontot @patron.ur, där kvinnor som jagar delar med sig av sina upplevelser av sexistiska och kränkande behandlingar i olika jaktsammanhang i Sverige.
”SCA upplåter jakt åt tusentals jägare och ambitionen är att erbjuda jakt för så många som möjligt. Kränkande särbehandling och trakasserier är fullständigt oacceptabelt. Vi tar det på mycket stort allvar och kommer att skyndsamt hantera de fall som vi får kännedom om”, skriver Joachim Söderberg.
Han uppmanar dem som har blivit utsatta i jaktsammanhang på SCA:s marker att höra av sig.