SJF försiktigt positiva om vargförslag

Svenska Jägareförbundet (SJF) är försiktigt positiva till Vargkommitténs slutbetänkande Det gäller främst att det i olika former föreslås bli enklare att jaga varg.
– För att få till en fungerande vargförvaltningen, krävs det att den är aktiv. Då krävs jakt. Det är viktigt ur flera synvinklar men framför allt för att skapa acceptans hos de som påverkas av djuren.

Det säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, i ett pressmeddelande.

Även Jägareförbundets företrädare är besvikna över att det saknas en socioekonomisk beräkning över vilka samhällskostnader vargarna orsakar.

Fortsatt ekonomisk utredning
– Det är därför viktigt att Egardts förslag om en fortsatt ekonomisk utredning kommer med i regeringens rovdjursproposition, kommenterar Torbjörn Lövbom.

– Det allra viktigaste för Svenska Jägareförbundet är att vi får igång en aktiv förvaltning av vargarna. Inte att frågor dras i långbänk hos myndigheter eller i EU. Genom en attitydstudie från Umeå Universitet ser vi att 62 procent av landets befolkning vill ha vargjakt. Det är dags att ta rätt beslut så jakten kommer igång, avslutar Torbjörn Lövbom i SJF:s pressmeddelande.