SJF överklagar om vargjakten

Naturvårdsverkets överklagan av Förvaltningsrättens beslut att stoppa licensjakten på 30 vargar i år togs inte upp av Kammarrätten. Nu överklagar även Svenska Jägareförbundet beslutet i Förvaltningsrätten till Kammarrätten.

Naturvårdsverkets överklagan av stoppet för licensjakt på varg prövas inte av Kammarrätten, utan Förvaltningsrättens beslut om stoppet står fast. Jakt & Jägare skrev om det här.
Nu överklagar i stället Svenska Jägareförbundet Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.
Förbundet pekar på flera olika skäl till att bevilja prövningstillstånd och att riva upp Förvaltningsrättens beslut, bland annat att vargstammen uppnått riksdagens beslut om gynnsam bevarandestatus vilket ändrar förutsättningarna för jakt jämfört med tidigare år, skriver förbundet i ett pressmeddelande.
Svenska Jägareförbundet anser också att följande skäl för att ändra beslutet föreligger:
• Att det är en stor skada att beröva någon rätten till jakt.
• Att en växande vargstam utan regleringen leder till ökande kostnader för rovdjursskador.
• Att den korta tiden för jaktens genomförande medför att jakten inte kan genomföras.
• Att jakten inriktar sig mot inavlade vargar i några få revir.
• Att omfattningen på jakten bara motsvarar halva föryngringen 2013.
• Några skäl för inhibition anges inte i Förvaltningsrättens beslut.