När vildsvinen bökar i marken får de i sig det radioaktiva ämnet cesium-137. Och människor som äter stora mängder vildsvinskött med för höga cesiumhalter riskerar att få cancer.
Foto: Shutterstock När vildsvinen bökar i marken får de i sig det radioaktiva ämnet cesium-137. Och människor som äter stora mängder vildsvinskött med för höga cesiumhalter riskerar att få cancer.

Sju av tio vildsvin radioaktiva

Intresset för vildsvinsjakt minskar i Gästrikland. Sju av tio vildsvin har nämligen cesiumhalter över gränsvärdet för vad som får säljas eller skänkas bort. Nu vill flera organisationer att staten ska betala provtagningen.

Sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 finns det höga halter av det radioaktiva ämnet cesium-137 i marken i främst Västmanland, Uppsala och Gävleborgs län. Som en följd av det måste kött från vildsvin skjutna där analyseras.

Dyrt för jägarna
Kostnaderna för provtagning och destruering, i de fall som vildsvinsköttet har en cesiumhalt över 1 500 becquerel, får jägarna stå för. Och det kan bli dyrt. Provtagningen kostar 595 kronor per djur.
Í började av 2019 hade hela sju av tio vildsvin som fälldes i Gästrikland cesiumhalter över gränsvärdet. Toppnoteringen är 27 000 becquerel från ett vildsvin skjutet i Hedesunda förra året.
Det här har fått jägarnas intresse för vildsvinsjakt i området att minska, vilket ökar risken för att populationen ska explodera, med eskalerande kostnader för såväl trafik, samhälle och jordbruk som följd.

Vill ha statligt stöd
I januari förra året skrev Jägarnas Riksförbund, JRF, till regeringen att det behövs mer ekonomiska medel till Strålsäkerhetsmyndigheten så att provtagningen kan bli gratis för jägarna. Även Länsstyrelsen Gävleborg, Lantbrukarnas riksförbund och Svenska Jägareförbundet vill se ett sådant stöd.
– Det här är ett jätteproblem och något som riskerar att sätta stopp för vildsvinsjakten i delar av landet. Jägarnas Riksförbund vill att staten sponsrar provtagningen av alla fällda vildsvin i riskområdet, säger riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson på JRF.