Foto: Johan Boström JRF:s 20 distrikt har hållit sina årsmöten. I sju av dem valde medlemmarna nya ordföranden.

Sju nya distriktsordförande i JRF

Jägarnas Riksförbunds medlemmar har under sina årsstämmor valt nya ordföranden i inte mindre än sju distrikt, från Blekinge och upp till Västernorrland.

I mars höll Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, 20 distrikt sina årsstämmor. Flera av dem fick då nya ordföranden.

Ny distriktsordförande i Blekinge är Tobias Svensson, som efterträder Nils-Birger Andersson.

I Östergötland har Anders Sjölander tagit över ordförandeklubban efter Dan Franzén som är kvar som suppleant i distriktsstyrelsen.

Och i Västra Götaland valdes Per Jensen till nygammal ordförande. Peter Karlsson är således återigen vice ordförande.

Sörmlandsdistriktets nya ordförande är Tarmo Tarvainen. Han efterträder Hasse Gustafsson som i stället valdes in i valberedningen.

I Stockholm är Peter Bäckman ny ordförande. Han efterträder Yvonne Oward som har lett distriktet i tolv år.

Gävleborg var utan ordförande i några månader sedan Bengt Uppvall lämnade ordförandeposten. Till ny ordförande valde årsstämman Johnny Rudberg.

Och i Västernorrland är nu Roger Öberg ordförande. Han efterträder Jörgen Söderlund.