Foto: Göran WikströmJakthundar som väntar i en bur under jakt måste rastas minst varannan timme. I samband med jakt får hunden inte sitta mer än åtta timmar i buren, trots rasterna. Hundar får inte heller gå löplina utomhus mer än ett par timmar.

Skärpta regler om jakthundar

Om Djurskyddsmyndigheten får bestämma blir det skärpta regler för hur jakthundar hanteras. Det gäller bland annat hur länge hunden får vara utomhus i löplina och hur länge jakthunden ska sitta i bilen när den inte jagar. Hundar får inte heller vistas i en hundgård en hel dag utan att rastas.

Förslaget från myndigheten har skickats ut som remiss för att bland andra jägarorganisationerna ska kunna kommentera regelskärpningarna.

Djurskyddsmyndigheten startade 2004 som ett tack från socialdemokraterna till miljöpartiet för regeringsunderlaget. Myndigheten har kritiserats hårt för byråkratiska och orimliga beslut. Sportfiskarna rasade när myndigheten slog fast att det är olagligt för fiskare att agna kroken med levande agn.

När den nya borgerliga regeringen kom med budgetpropositionen i höstas framgick att Djurskyddsmyndigheten ska läggas ned och ansvarsområdet lyftas över till jordbruksdepartementet. Troligtvis är det slut den sista juni i år.

Men det har inte hindrat myndigheten från att presentera ett förslag om skärpta regler för hur hundar och katter hanteras.

Jakthundsägare berörs på flera punkter av ”nya föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt”.

Under resa får hunden inte sitta i bilen mer än ett par timmar då bilen står stilla.

Max åtta timmar i bilen

I samband med jakt får hundar förvaras i bur i max åtta timmar om de rastas minst varannan timme. Det blir alltså inte tillåtet att sitta på pass i mer än två timmar om jakthunden är kvar i bilen.

Hundvalpar under fyra månader bör endast lämnas helt ensamma kortare stunder, påpekar myndigheten.

I paragraf 11 slås fast att hundar inte får hållas bundna inomhus.

Även de jägare som använder löplina för sina hundar berörs.

Utomhus får hunden bara hållas bunden ett par timmar ”och på ett sådant sätt att det inte utgör en skaderisk för hunden”.

Valpar under halvåret får endast hållas bundna kortare stunder.

Hundar som visats inomhus ska rastas utomhus minst var sjätte timme under dagtid.

Daglig rast från hundgården

De hundar som permanent vistas i hundgård ska dagligen rastas på annan plats.

De som föder upp hundar och har hundpensionat får massor av nya regler att tänka på när det gäller förvaringsutrymmen. Personal på hunddagis och hundpensionat måste ha kunskaper om bland annat hundars etologi, stress, hundsjukvård och ”problemhundägare”.

De som har flera hundar i rastgårdar måste räkna på mankhöjd och antalet hundar för att få fram minimimåtten på rastgården.

Senast den 5 mars ska svaren från bland andra Kennelklubben och jägarorganisationerna vara inlämnade. Hur sedan det blir med beslut om de nya föreskrifterna återstår att se.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...