Inventeringen under 2006 visar att det finns cirka 200 000 storskarvar i Sverige, vilket är i särklass största antalet i Europa.
Foto: Kjell-Erik Moseid Inventeringen under 2006 visar att det finns cirka 200 000 storskarvar i Sverige, vilket är i särklass största antalet i Europa.

Skarvexplosion i Sverige

JRF anser att det är hög tid att införa allmän jakt på storskarv från 21 augusti till 31 januari för att begränsa dess utbredning och skadegörelse.
Sveriges ornitologiska förening (SOF) har gjort en inventering som visar att Sverige har Europas största stam med storskarv.

Det finns omkring 45 000 skarvpar längs kusterna. Det motsvarar en stam på cirka 200 000 fåglar.

På andraplats i Europa kommer Danmark med närmare 40 000 par.

Utsläppen av näringsämnen har gett större fiskbestånd och mer föda till skarvarna, som därmed ökat drastiskt i antal. Under 2006 fanns storskarv i samtliga län. Flest finns på Gotland med 7 615 par. På andraplats kommer Stockholms skärgård med 5 931 par.

Skyddsjakt beviljas oftare

Skadorna för yrkesfiskarna innebär att länsstyrelserna de senaste åren är allt mer villiga att tillåta skyddsjakt och äggprickning. Enligt ornitologerna skjuts 6 000-7 000 skarvar årligen i Sverige.

Tore Jonsson, vice ordförande för de svenska yrkesfiskarna, vill ha ännu mer skarvjakt.

– Skarvarna måste hållas efter hårdare. Troligen krävs det att jakten koordineras bättre inom och mellan länen, säger Tore Jonsson till TT.