Om ett gps-märkt vildsvin skjuts är forskarna på Grimsö mycket intresserade av att få tillbaka halsbandet. Det är nämligen dyrt och går att återanvända.
Foto: Mostphotos Om ett gps-märkt vildsvin skjuts är forskarna på Grimsö mycket intresserade av att få tillbaka halsbandet. Det är nämligen dyrt och går att återanvända.

Skjut inte gps-märkta vildsvin

Trots att målet i förvaltningsplanen är att avskjutningen ska fortsätta öka finns det vildsvin som helst inte bör skjutas. De ingår i ett forskningsprojekt på Grimsö viltforskningsstation och är försedda med gps-halsband.

Projektet drog i gång för ett par år sedan och kommer att pågå i några år till. Det forskarna vill få ny kunskap om är hur utfodring påverkar vildsvinsstammens storlek, vildsvinens vandringsmönster och vildsvinsskador på grödor.
För att de ska lyckas är målet att fånga in och förse 100 vuxna vildsvin, främst suggor, med gps-halsband så att de går att följa.
– Halsbandet sitter på i ett år. Det har en drop off-funktion, så när batteriet börjar ge sig öppnas halsbandet och ramlar av, berättar Petter Kjellander, professor i ekologi, för SVT Nyheter.

Värdefulla halsband
Forskarna åker sedan och hämtar upp halsbandet, eftersom det är värt 25 000 kronor.
– Om det är så att vildsvinet skjuts av misstag, vilket är fullt förståeligt, så är vi hemskt intresserade av att få tillbaka halsbandet. Då kan vi återanvända det. Det finns också information i halsbandet som vi inte får via datorn, till exempel hur mycket djuren rör sig varje sekund, förklarar Petter Kjellander.
Just nu är ett 20-tal vildsvin i Östergötland, Västra Götaland, Södermanland och Örebro län gps-märkta, även om forskarna har märkt lite över 40 vildsvin totalt.
– Men de dör, tappar halsbanden och skjuts, tyvärr, beskriver Petter Kjellander.

Till nytta för jägare
De nya kunskaperna som forskarna hoppas få är tänkta att vara till nytta för bönder och villaägare som behöver kunna skydda sina marker mot vildsvinens framfart.
– Men också för de jägare som behöver kunskaperna för att hålla vildsvinsstammen i schack, säger Petter Kjellander.