SKK:s centralstyrelse har återremitterat frågan till utställningskommittén, som nu ska göra en konsekvensanalys innan ett eventuellt nytt förslag skickas ut på remiss till jakthundsklubbarna.
Foto: Shutterstock SKK:s centralstyrelse har återremitterat frågan till utställningskommittén, som nu ska göra en konsekvensanalys innan ett eventuellt nytt förslag skickas ut på remiss till jakthundsklubbarna.

SKK pudlar om slopad provmerit

Skäll från jakthundsklubbarna gav resultat

Efter jakthundsklubbarnas protester, mot utställningskommitténs beslut att ta bort kravet på provmerit för att kunna tilldelas utställningscert, är Svenska Kennelklubbens centralstyrelses budskap till utställningskommittén: Gör om och gör rätt!

– Det här är ett ypperligt bevis på att när man reagerar får det verkan – även inom SKK, säger centralstyrelseledamoten Magnus Jensen.
Själv gjorde han något så ovanligt som att reservera sig mot en del av centralstyrelsens, CS:s, beslut på ett möte i början av november. Anledningen var att alla de överklaganden som hade inkommit, från ras- och specialklubbar, var i stort sett entydiga: Utställningskommitténs beslut är dåligt.

Beslut utan förvarning
Det var på ett möte i mitten av september som SKK:s utställningskommitté utan förvarning, remissförfarande eller förankring hos berörda klubbar beslutade att kravet på provmerit för att kunna tilldelas certifikat på utställning ska tas bort för alla raser.
Så här skriver utställningskommittén bland annat i sitt mötesprotokoll:
”Möjligheten att på vissa raser sätta krav på provmerit för att ta emot certifikat på utställning tas bort i särbestämmelserna. Förändringen ska gälla från den 1 januari 2022.”
Beslutet motiveras med att slutsatsen i en rapport om framtidens utställningsverksamhet, som presenterades på kennelfullmäktige 2015, var att det är viktigt att förenkla regelverket så mycket som möjligt.

Många överklaganden
Informationen spred sig snabbt och SKK fick ta emot ett stort antal överklaganden från jakthundsklubbar, Svenska Brukshundklubben och Svenska Polarhundklubben, det vill säga de klubbar vars raser berörs av beslutet.
En av dessa klubbar är Specialklubben för kontinentala fågelhundar, SKF, som reagerade på beslutsgången, avsaknaden av remissförfarande och själva beslutet.
– För våra sex rasklubbar är både utställning och jaktprov viktiga avelsverktyg, inte separata tävlingsgrenar. Även om regelförenkling i sig är lovvärt ska det inte ske på bekostnad av rasklubbarnas avelsarbete med att bevara rasernas specifika egenskaper och ursprung, förklarar SKF:s ordförande Torbjörn Månsson.

Vill inte få uppdelade raser
De andra jakthundsklubbar som Jakt & Jägare har varit i kontakt med håller med.
– Jakthundar måste både funka i jakt och vara rätt byggda. Vi vill inte få någon form olika linjer i våra raser, utan vill att hundarna ska vara kompletta, säger till exempel Jeanette Börjesson, ordförande i Specialklubben för skällande fågelhundar.
Och Svenska vorstehklubbens ordförande Rolf Grönstedt oroar sig för att slopade krav på provmeriter bara är ett första steg i en utveckling.
– Det kan leda till att man sedan vill att hundarna även ska kunna bli utställningschampions utan provmerit. Vi vill inte hamna i samma elände som andra raser och bli uppdelade, utan har jobbat i många år med att utveckla rätt konstruktion för de uppgifter som hundarna har, säger han.

Har lyssnat på protesterna
Att utställningskommitténs beslut skulle väcka starka reaktioner kom inte som någon överraskning för SKK. ”Kontroversiellt” kallar SKK:s vd Ulf Uddman beslutet i senaste numret av medlemstidningen Hundsport.
Och CS valde att lyssna på protesterna. Efter en, enligt protokollet, ”mycket lång och bitvis animerad diskussion” beslutade man att återremittera frågan till utställningskommittén som nu ska göra en konsekvensanalys. Den ska godkännas av CS innan ett eventuellt nytt förslag skickas ut på remiss till klubbarna. Och om det därefter ska beslutas något så ska det vara väl förankrat. Detta kommer dock inte att hinnas med innan de nya utställningsreglerna träder i kraft 2022.

Reserverade sig mot återremittering
Jakthundsklubbarna verkar vara överens om att det här är bra agerat av CS.
CS-ledamoten Magnus Jensen håller också med CS i beslutet att ogilla utställningskommitténs beslut, men han reserverade sig alltså i den delen som avser återremittering.
– Någon var tvungen att sätta ner foten. Det här är bara ett slöseri med tid och arbete. Klubbarna har redan sagt sin mening och frågan borde helt avfärdas från agendan. Att utställningskommitténs beslut kom utan förvarning, mitt under brinnande jakttid då jägarna gör annat än att hänga på nätet, är också dråpligt. Och snabbt skulle det gå. Det känns inte schyst, säger han.

Inte för rasernas bästa
Magnus Jensen är mycket kritisk och menar att utställningskommittén varken har tänkt på rasernas bästa, motiverat sitt beslut eller förenklat något.
– Det de skriver är rappakalja. Beslutet gör det bara enklare för ringsekreterare. Att ta bort krav på provmerit kommer inte att förenkla utan förvilla, i och med att vissa uppfödare använder sig av begreppet fullcertad och en del valpköpare tolkar det som champion. Det kommer att minska värdet på arbetsmeriter, säger Magnus Jensen.
Han tycker att det är anmärkningsvärt att det inte sitter någon representant för jakthundsklubbarna i utställningskommittén. Om så hade varit fallet hade kanske inte den här situationen uppstått.
– Det här har bara skapat oro och arbete i onödan, säger han.