Göran Enander, generaldirektör för Skogsstyrelsen, tycker inte att skogsägarna kan erbjuda älgfoder till en större älgstam.
Foto: Michael Ekstrand Göran Enander, generaldirektör för Skogsstyrelsen, tycker inte att skogsägarna kan erbjuda älgfoder till en större älgstam.

Skogsstyrelsen säger nej till större älgstam

Göran Enander, som fram till år 2000 var ordförande för Naturskyddsföreningen, fortsätter att säga nej till större älgstam. Eftersom han är generaldirektör för Skogsstyrelsen väger ställningstagandet tungt i den svenska älgförvaltningen.

1982 sköts 174 000 älgar i Sverige. Förra älgjakten fälldes endast 82 000 älgar. Älgstammen har pressats hårt, både av skogsbolagens höga avskjutningskrav och de växande björn- och vargstammarna.

Forskning har visat att i ett normalt vargrevir i Sverige dödar vargarna mellan 110 och 130 älgar per år. För att en vargstam ska få sin föda krävs det fyra till fem älgar per 1 000 hektar i vinterstam.

Redan nu är det många områden som knappt kan visa upp tre älgar per 1 000 hektar.

Kräver halverade klövviltstammar

Skogsstyrelsen har tidigare krävt att de redan dåliga klövviltstammarna borde halveras för att stoppa betesskadorna i skogen.

Jägarnas försök att få en större och starkare älgstam får inget stöd av skogsstyrelsens Göran Enander.

– Vill vi bevara en skog med fortsatt höga naturvärden och med råvara av god kvalitet utan svåra betesskador för framtiden måste vi säga nej till kravet att öka älgstammen i Sverige, kommenterar han på www.sveaskog.se.

Skogen räcker inte till för älgar

Göran Enanders huvudargument är att avverkningstakten, sett till hektar per år, sjunker. Då måste också älgstammen hållas på en fortsatt låg nivå för att få en rimlig relation mellan arealen med vinterfoder och skador.

– Förhållandet mellan antalet älgar och foderareal har varit tämligen konstant sedan 1980-talet. Att rådjursstammen har genomgått ett liknande förlopp som älgen samt att tall på många platser ersätts med gran försämrar foder- och skadesituationen ytterligare, hävdar Göran Enander på sveaskogs sajt.

– Vår bedömning är att nuvarande omfattning på cirka 200 000 hektar i årsavverkning är vad skogen långsiktigt klarar ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns inga tecken på att avverkningsarealerna kommer att kunna öka markant framöver. Vi kan inte förvänta oss några större förändringar av tillgången på foder för älg och rådjur, tillägger han.