Skogsutredningen bäddar för älgutrotning

Älgarna orsakar för stora skador på skogen, anser skogsutredaren Maggi Mikaelsson och föreslår en kraftig minskning av älgstammen.
Många jägare är oroade över att skogspolitiken ska ge stöd för en fortsatt utrotning av älg, precis som en del av skogsbolag och Skogsstyrelsen vill ha det. Det finns en stark oro för att skogsutredningen öppnar för en halvering av älgstammen, som Skogsstyrelsen försökt introducera.

– Älgen framställs som ett problem i stället för en

nationell tillgång för jakten, som ger både stort rekreationsvärde och värdefull köttillgång, kommenterar klövviltskonsulent Göran Bergqvist.

När det gäller skogs- och viltfrågorna slår utredaren Maggi Mikaelsson fast att skogsskadorna är för stora och att det är älgen som står för dessa.

– Maggi Mikaelsson föregriper på ett olyckligt sätt

den pågående älgutredningen. Hon föreslår ett nytt och komplicerat sätt, att genom koppling till Skogsvårdslagen, ställa den enskilde markägaren till ansvar för skogsskador.

– Vi har svårt att se hur dessa paragrafer skall kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt. Den ungskog som först kommer ifråga gentemot dessa paragrafer ligger ofta i områden dit älgen koncentreras under vintern, säger Göran Bergqvist.

”Fel maktmedel mot enskilda markägare”

Jägareförbundet anser att det är fel att genom maktmedel mot den enskilde markägaren reglera älgtäthet och betestryck.

– Älgen måste förvaltas över större områden. Vi förutsätter att den lokala dialogen i form av samråd mellan markägare och jägare även i fortsättningen skall vara grunden för älgförvaltningen, kommenterar Göran Bergqvist.