Dalajägarna valde att fokusera jakten på kalvar. Håenlaget hade infört koförbud. Tyfors sköt inga vuxna djur om det inte var 12-taggare. Det fick Stora Skog att se rött. De två jaktlagen har sagts upp från sina marker.
Dalajägarna valde att fokusera jakten på kalvar. Håenlaget hade infört koförbud. Tyfors sköt inga vuxna djur om det inte var 12-taggare. Det fick Stora Skog att se rött. De två jaktlagen har sagts upp från sina marker.

Sköt för få älgar – skogsbolag sparkar jaktledare

Markägaren Bergvik Skog med förvaltaren Stora Skog i Säfsen är riktigt missnöjda med hur två jaktlag skött älgjakten på bolagets marker. På grund av detta sparkas nu jaktledarna och ett 60-tal jägare riskerar att bli utan jakt. 

Bolaget och de sju olika jaktlag som jagar på markerna var överens om att 30 procent av de fällda djuren skulle vara tjurar med mellan åtta och tolv taggar. Jägarna skulle försöka skjuta av 150 vuxna djur och kalvavskjutningen var fri.
Överenskommelsen följdes dock inte av två av lagen – Håenlaget och Tyforslaget.
– Efter första jaktveckan fick jag reda på att Håenlaget hade infört koförbud medan Tyfors hade beslutat om förbud att skjuta alla vuxna djur förutom tjurar med mer än 12 taggar. 

Uppsagda efter nyår
– Det var ju i princip vuxenförbud, säger Vegard Haanaes, jaktansvarig på Stora skog, till Dalarnas Tidningar.
Efter nyår är de två jaktlagen uppsagda från all jakt.
– De får jaga till jaktårets slut den 30 juni 2009 men under tiden ska jaktlagen ombildas och vi kommer att ha samtal med medlemmarna i jaktlagen. Alla jägare kommer att beredas möjlighet att fortsätta jaga i sina områden, men vi vill markera att man inte får bete sig hur som helst, säger Vegard Haanaes till Dalarnas Tidningar.
I Tyforslaget har jägarna hittills skjutit åtta tjurar, nio kor och elva kalvar. De menar att det rent allmänt är viktigt att spara på hondjur för att få en bra älgstam.

”Jag har fått sparken”
– Stora Skog har väl halshuggit mig vid det här laget som jaktledare. Jag har fått sparken. Jag hoppas dock att få fortsätta jaga som medlem, säger Lars Albinsson, jaktledare för Tyforslaget, till Dala-Demokraten.
Bengt Högberg är jaktledare för Håenlaget. Han berättar att jaktlaget hävde restriktionerna kring älgkor när de hörde talas om Vegard Haanaes missnöje.
– Jag har tagit på mig ansvaret för denna temporära regel vi införde några dagar. Jag har inför Vegard Haanaes och övriga jaktlags ledare med beklagande deklarerat att jag hade fattat ett felaktigt beslut utifrån överenskommelser och bolagens synvinkel, säger Bengt Högberg till Dala-Demokraten.

Mycket varg i markerna
Beslutet att spara älgkor togs på grund av att det är mycket varg i markerna. Hittills har laget skjutit sex tjurar, fem kor och fem kalvar.
– Jag tycket det kunde ha räckt med en varning eller tillrättavisning. Konsekvenserna nu är orimliga. Jag vädjar till Bergvik och Stora att vara storsinta och ta tillbaka hoten. Så här hård värld befinner vi oss inte i, säger Bengt Högberg till Dala-Demokraten.
Vegard Haanaes tycker dock inte att bolaget överreagerat.
– Jag blev besviken, ja arg, när två av sju jaktlag bryter mot överenskommelsen vi gjorde före årets älgjakt. Se det vi gör som en förlängning på fjolårets diskussion. Ingångna jaktavtal och överenskommelser ska gälla, säger Vegard Haanaes till Dala-Demokraten.

Jägarna kan få en ny chans
Haanaes hoppas att den nya konflikten hittar en lösning under våren.
– Vi gör en uppsägning för att få till stånd en närmare dialog med dessa två jaktlag. För att få in en förståelse vad det innebär att ha ett avtal med varandra, säger Haanaes till Dala-Demokraten.
– Vi stänger inga dörrar. Ingen jägare, som förstår målet med jakten vi upplåter, kommer att stå utan jakt, tillägger Vegard Haanaes.