Sköt skidåkare – frias

(Uppdaterad) Det blev friande dom för den kvinnliga jägare som i december 2010 sköt en älg men som med samma kula också träffade en skidåkare som dök upp bakom älgen.
Åklagaren väckte åtal mot jägare för vållande till annans död då han menar att hon varit oaktsam, men den uppfattningen delar inte tingsrätten.

Det var den 4 december 2010 som den synnerligen osannolika jaktolyckan inträffade.
Jägaren var ute och jagade älg tillsammans med en jaktkamrat utanför Ljungby.
Hunden hade fått tag på en ko med kalv som den ståndat men efter en tid övergick ståndet i ett gångstånd.

Stod vid väg
De båda jägarna stod placerade vid en översnöad väg som efter knappt 100 meter svängde till höger runt en kulle och sedan försvann utom synhåll.
Kon med kalven kom från vänster sida av vägen och passerade den. När kalven var på väg in i skogen på andra sidan sköt jägaren med sin 6,5:a mot halsen på kalven. Hon ansåg då att kullen bakom älgen utgjorde ett tillräckligt bra kulfång.

Upptäckte skidåkare
Skottet fick till resultat att älgen tippade framlänges, slog en kullerbytta och blev liggande.
När de båda jägarna gick fram till den fällda älgkalven upptäckte de den livlösa skidåkaren som låg längre bort i snön.
Mannen hade träffats av jägarens kulan som slagit genom älgkroppen och gått vidare och träffat honom.

Var skytten oaktsam?
Vid polisens undersökning av platsen konstaterade man att kulfånget fanns cirka 30 meter bakom den skjutna älgen medan den träffade skidåkaren fanns ytterligare 15 meter bakom kulfånget.
Frågan tingsrätten skulle ta ställning till var om jägaren varit tillräckligt försiktig när det gällde att ha kulfång bakom älgen eller om hon var oaktsam när hon sköt.
Tingsrätten valde dock att fria jägaren då det enligt rätten finns flera frågor som inte är tillräckligt utredda för att fälla henne.

Träffade skidåkaren
Bland annat noterat rätten att trots att kulan främst gått genom älgens mjukdelar och endast tangerat halskotorna så hade den så lite energi kvar när den träffar skidåkaren att den ”..stannar nästan omgående i mannens kropp.” Avståndet mellan skytten och skidåkaren var dessutom endast 112 meter och enligt SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, var kulan kraftigt demolerad.

Kan varit rikoschett
Det här menar rätten kan tyda på att kulan förlorat det mesta av sin energi på grund av träff i marken eller någon sten och sedan rikoschetterat och träffat skidåkaren.
Tingsrätten menar att undersökningen på platsen visar att älgen låg sju meter in från vägen och då var kulfånget bakom den tillräckligt.
Rätten noterar även att polisen som undersökt platsen skriver i sin avrapporterings-pm att ”Sammantaget görs bedömningen att fara för någon annan var obefintlig vid skottillfället.”
Därför menar rättens majoritet att åtalat ska ogillas och jägaren frias.

Rådman vill fälla
Rättens ordförande rådman Åke Belfrag är dock skiljaktig och menar att jägare bör fällas för vållande till annans död.
Om domen kommer att överklagas är oklart då Jakt & Jägare inte kunnat nå kammaråklagare Marcus Sjöstrand för en kommentar.