Foto: Shutterstock Ett lodjur har förföljt och jagat renar på Hornslandet öster om Hudiksvall.

Skyddsjakt beviljad på lodjur i renhjord

Ett lodjur får skyddsjagas på Hornslandet öster om Hudiksvall, där det för tillfället finns 1 100 renar på vinterbete. Det har länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutat i dag.

I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen att spår av lodjur som har förföljt och jagat renar på flera platser i området kvalitetssäkrades för en vecka sedan. Då hade Jijnjevaerie sameby rapporterat sedan början av januari att ett lodjur kontinuerligt har rört sig i och nära renhjorden.

Inga skadade eller dödade renar har påträffats, men renskötarna misstänker att det kan finnas flera kadaver inne i hjorden. Renskötarna undviker dock att gå in i den för att kontrollera, eftersom de inte vill störa renarna ännu mer.

Stressar renarna

Länsstyrelsen gör bedömningen att lodjurets närvaro och jaktförsök stressar renarna, vilket påverkar deras kondition och allmäntillstånd. Det i sin tur riskerar att leda till bland annat ökad dödlighet.

Att hägna in renarna innebär en orimlig kostnad och arbetsinsats, och samebyn saknar andra lämpliga områden för vinterbete. Därför anser länsstyrelsen att skyddsjakt på lodjuret är den enda lämpliga lösningen på det akuta problemet.

Skyddsjakten får pågå till och med den 23 februari. Jakten utförs av jägare utsedda av länsstyrelsen.