Inom det här området får skyddsjakt bedrivas i anslutning till nya vargangrepp på tamboskap till och med den 1 november.
Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands län & Shutterstock Inom det här området får skyddsjakt bedrivas i anslutning till nya vargangrepp på tamboskap till och med den 1 november.

Skyddsjakt i Ärlareviret vid angrepp

Fem vargangrepp på får har sedan juli ägt rum inom en radie av en mil i Södermanlands län. Nu har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på en varg i Ärlareviret.

Vargangreppen har ägt rum på olika fårgårdar med varierande typer av stängsel. Inget har dock varit rovdjursavvisande.
Länsstyrelsen beskriver i skyddsjaktsbeslutet att akuta åtgärder har vidtagits efter vargangreppen för att förhindra nya angrepp. Men då har får på andra gårdar angripits i stället.
Så sent som för en dryg vecka sedan dödades sex får och ytterligare sex blev tvungna att avlivas. En vecka före dess dödades sex får.
 
Risk för fortsatt allvarlig skada
Det får länsstyrelsen att konstatera:
”Det stora antal angrepp som skett i området under en kort period indikerar därmed en hög risk för ytterligare angrepp. Länsstyrelsens bedömning är att det föreligger risk för fortsatt allvarlig skada.”
Hur många vargar som finns i Ärlareviret är inte känt. Men två år i rad har där fötts valpar.
Båda föräldradjuren kommer från Sjundareviret, som är ett gränsrevir mellan Södermanlands län och Stockholms län.
Vid ett av angreppen i juli identifierades den revirmarkerande hanen, via dna-analys av vargsaliv, som den skadegörande individen.

Endast i anslutning till angrepp
Skyddsjakten får endast bedrivas i det beslutade området, i samband med/i anslutning till angrepp på tamboskap och under förutsättning att individen som fälls med största sannolikhet är den skadegörande.
Beslutet gäller som längst till den 1 november.