Skyddsjakt i Sjunda får genomföras

Skyddsjakten efter en varg i Sjundareviret får genomföras. Det har Förvaltningsrätten i Stockholm beslutat.

Flera vargföreningar är emot jakten men deras överklaganden avslås.
”Förvaltningsrätten anser att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten inte försvåras om en av dessa vargar skjuts. En skyddsjakt kan vidare antas hindra att allvarlig skada uppkommer. Det är inte möjligt att på kort sikt genomföra permanenta förebyggande åtgärder för att skydda fåren. Förvaltningsrätten anser därför att det inte fanns någon annan lämpligare lösning än att besluta om skyddsjakt på det sätt som länsstyrelsen har gjort. Beslutet anses proportionerligt vid en avvägning mellan intressena av att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen”, skriver Förvaltningsrätten på sin hemsida.
Alfatiken i reviret sköts i höstas av en man som hävdar att han skyddade en av sina hundar. Alfahannen i reviret har inte spårats i vinter. Man tror att det eventuellt finns tre avkommor var i Sjundareviret.