Foto: Shutterstock Beslutet om skyddsjakt kommer efter flera år med problem kopplade till en växande havsörnsstam.

Skyddsjakt på havsörn i Ålands skärgård

Skyddsjakt på havsörn för att rädda ejderstammen planeras vid Lågskär i Ålands skärgård. Åtgärden är den senaste i en rad försök att förhindra att en hel årskull ejder går förlorad.

På Åland har krav på skyddsjakt riktad mot havsörn höjts under en tid. Nyligen fick de stöd av vetenskapen, vilket Jakt & Jägare rapporterade om här.

Det är bland annat tidningen Skärgård som skriver om att Ålands landskapsregering har beviljat skyddsjakt på som mest fem havsörnar vid Lågskär där den mest betydande ejderkolonin i Finland finns.

Oskyddade ungar

Här häckade 1 145 fåglar förra året – problemet är att ejderungarna är oskyddade då de tar sig upp ur vattnet. En rad resultatlösa åtgärder har försökts och nu har landskapsregeringen beslutat om skyddsjakt – annars befarar man att hela årskullen kommer att dödas av havsörn.

Naturfotografen Magnus Rietz berättar för tidningen att han har noterat rovfåglarnas framfart under lång tid.

– Jag har länge hävdat att havsörnar decimerar ejdern så till den milda grad. Jag har fått mycket mothugg, men jag är ute mycket i skärgården och kan inte undgå att observera det här, säger han.