Foto: Shutterstock Efter nio angrepp i eller strax utanför reviret Linderödsåsen i Skåne fattar länsstyrelsen, för andra gången, beslut om skyddsjakt.

Skyddsjakt på varg i reviret Linderödsåsen – nytt beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om skyddsjakt i reviret Linderödsåsen. Jakten startar omedelbart efter nästa angrepp och får genomföras till och med den 31 december.

Nu ser det ut att bli skyddsjakt i vargdrabbade reviret Linderödsåsen i Skåne, där det skett nio dokumenterade vargangrepp i eller just utanför reviret sedan den 25 juli.

Angrepp i reviret

Den 25 oktober efter ett fjärde angrepp i reviret fattade länsstyrelsen i Skåne beslut om skyddsjakt.

Men beslutet överklagades och den 31 oktober upphävde förvaltningsrätten skyddsjaktsbeslutet. Domstolen menade bland annat att risken för att en genetiskt viktig varg skulle skjutas var för stor för att jakten skulle vara försvarbar.

Den 1 november inträffade ännu ett vargangrepp i reviret – då dödades en kviga.

Lämnat länet

Länsstyrelsens i Skånes nya beslut om skyddsjakt ska också ses i ljuset av att den genetiskt viktiga vargen sannolikt har lämnat länet.

– Vi har nu fått DNA-svar från det senaste angreppet, som visar att angreppet har utförts av hannen i reviret Linderödsåsen. Vi har fem angrepp inom reviret med bara några kilometers mellanrum. DNA-svar knyter revirvargar till tre av angreppen. Allt tyder på att även de två övriga angreppen har begåtts av revirvargarna, säger David Börjesson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Skåne.