Foto: Mostphotos Idre sameby ansökte om skyddsjakt på ett lodjur, men fick avslag.

Skyddsjaktsansökan på lodjur avslås

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att avslå ansökan om skyddsjakt på ett lodjur inom Idre sameby i Älvdalens kommun. I stället föreslår myndigheten att renarna ska flyttas.

Det var den 12 april som Idre sameby lämnade in en ansökan om skyddsjakt efter ett lodjur som befinner sig inom samebyns renskötselområde.

Tre döda renar

Dagen innan hade tre renar påträffats döda och länsstyrelsens besiktningsman fastslog att ett av angreppen kommit från lodjur, för de två andra renarna gick dödsorsaken inte att fastställa.

Nu avslår länsstyrelsen ansökan med hänvisning till att det finns andra lämpliga lösningar på problemet. Dessutom menar man att det inte finns någon ”historisk skadebild orsakad av lodjur i det berörda området”.

En första åtgärd bör enligt myndigheten därför vara att flytta renarna.