Foto: Mostphotos I ett pressmeddelande skriver SLU att resultaten från forskningen kommer att "användas vid den regelbundna översynen av jakttiderna för att viltförvaltningen ska bedrivas med god etik".

SLU efterlyser allmänhetens viltfoton

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill få in bilder på bland annat räv, grävling och bäver. Syftet är att samla material om hur ett förändrat klimat påverkar när djuren får sina ungar.

Vilda djur får sina ungar då vegetationen är som mest näringsrik. Men vad händer om våren kommer tidigare på grund av klimatförändringar? Den frågan söker forskare på SLU svar på. Därför vill de få in allmänhetens bilder på de medelstora däggdjuren rödräv, grävling, skogsmård, iller, fälthare, skogshare och bäver.

”Unga individer”

Bland annat vill man undersöka om djuren anpassar sig och tiden för att ungar föds och den tid det tar innan ungarna blir självständiga.

– Vi vill bland annat veta när ungarna föds och hur länge de stannar hos sina föräldrar. Och nu hoppas vi på hjälp från allmänheten. Den som ser en familjegrupp eller unga individer av dessa djur kan skicka bilder via vårt enkla webbformulär, säger Cecilia Di Bernardi, forskare på SLU.

Vanliga mobiltelefonbilder duger bra, liksom foton från viltkameror. Problemet kan vara att få ovilliga djur på bild.

Iller på ängarna

Familjegrupper av iller och skogsmård ser man oftast under dagtid. Mård i skogsmiljö och iller på ängar.

– När det gäller bäver, rödräv och grävling kan folk leta efter hyddor och gryt på dagen och sen gå ut i skymningen för att se om de kan se ungarna. Det är förstås viktigt att de inte förstör platsen utan lugnt sätter sig en bit ifrån, säger Tim Hofmeester, forskare på SLU.