De cirka 50 dovhjortarna måste troligen avlivas när hägnet avvecklas. (Arkivbild)
Foto: Anders Ljung De cirka 50 dovhjortarna måste troligen avlivas när hägnet avvecklas. (Arkivbild)

Slut för hjorthägn i Hässleholm

Ett 50-tal inhägnade hjortar inom garnisonsområdet i Hässleholm går en oviss framtid till mötes. Kommunens tekniska utskott föreslår att hägnet tas bort, vilket skulle innebära att hjortarna måste skjutas.

Det skriver Kristianstadsbladet på fredagen.
Djurens vara eller inte vara har diskuterats ända sedan området allt mer tagits över för bostadsändamål.
Exploateringen inom området ökar och det anses inte lämpligt att ha ett hjorthägn inom område för bostäder, kontor, skola och småindustriändamål. Just nu pågår arbete med att upprätta en detaljplan för området. Det förslaget ger inte möjlighet att ha hjortarna kvar.

”Lever inte särskilt bra”
– De lever inte heller särskilt bra som de har det just nu då det är mycket verksamhet som stör dem. I och med att området kommer att exploateras innebär det att stressen ökar hos dem, säger tekniska utskottets ordförande Lars Olsson (C) till Kristianstadsbladet.
Exploateringen är dock inte den enda anledningen, enligt Olsson. Dessutom har problem uppstått vid hägnet genom att vildsvinen lyfter upp nätet och går in.
På samma ställen som de går in kan hjortarna sedan smita ut.