”Sluta skjut gravida älgkor”

JRF, Jägarnas Riksförbund, i Västernorrland kräver att all jakt på älg ska avslutas i december. Det förekommer att länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på älg senare på vintern för att stoppa betesskador i skogen. Men ett ha skyddsjakt som hetsar gravida älgkor i djup snö går inte att försvara, hävdar förbundet i ett brev till länsstyrelsen.

Problem med vandringsälgar har nämnts som skäl för den sena vinterjakten. Betesskador i skogen blir märkbara först när snödjupet ökar och djuren samlas. Men sådana risker måste minskas under den vanliga jakttiden, anser JRF-distriktet.

– Skjut älgarna där de finns under hösten, kommenterar Göran Lindgren, distriktsordförande för JRF i Västernorrland.

Vinterjakten under januari och februari månad är oetisk, anser han och påminner om att ”jakt får inte bedrivas så att viltet tillfogas onödigt lidande”.

Kor med foster jagas

– Även om det kallas för skyddsjakt kommer vi inte ifrån att älgkorna sent på vintern har utvecklade foster och cirka tre månader kvar till kalvning, förklarar Göran Lindgren.

– Vi har vårt gemensamma ansvar som jägare eller myndighet även om endast ett fåtal utövar vinterjakt med lagligt stöd, tillägger han.

JRF i Västernorrland varnar för att den här typen av skyddsjakt för att stoppa betesskador i skogen kan ge hela jägarkåren dåligt rykte.

– Vinterjakten måste upphöra innan den allmänna opinionen tvingar oss att även upphöra med all annan jakt.