SNF överklagar Kynna-jakten

Skyddsjakten på Kynnavargen överklagas av Naturskyddsföreningen, som anser att jakten strider mot art- och habitatdirektivet.

EU:s lagstiftning säger att miljöorganisationer ska få säga sin mening när det gäller beslut om jakt på djurarter som skyddas av art- och habitatdirektivet. I Sverige finns inte den möjligheten, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

”Förhastat och felaktigt beslut”
– Vi beklagar att Kynnavargen ska jagas. Det är ett förhastat och felaktigt beslut. Vargen är genetiskt viktig och går dessutom att följa eftersom den är försedd med sändare. Vårt överklagande är en del i det fortsatta arbetet för att Sverige ska följa lagstiftningen och ta sitt ansvar för hotade arter, säger Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen.
Överklagan av skyddsjakten sker till Förvaltningsrätten.
Vargpolitiken ärende för EU-kommissionen
Föreningen har anmält den svenska licensjakten till EU-kommissionen. Den svenska regeringen har visserligen fryst licensjakten under kommande vinter, men ärendet är inte avslutat. I stället har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att undersöka om man kan ha en utökad skyddsjakt.
Enligt gällande lagstiftning ska tillstånd till skyddsjakt ges när ett djur orsakar allvarlig skada och andra lösningar inte hjälper eller är möjliga. Skyddsjakten får heller inte försvåra för så kallad gynsam bevarandestatus. 
”Fler vill rädda vargen”
– Det är bra att Förvaltningsrätten tvingas pröva beslutet om jakt. Det finns ett stort engagemang för att rädda Kynnavargen bland människor i trakten där vargen rör sig. Vi får fler och fler som anmäler att de vill rädda vargen och som vill göra praktiska insatser genom att hjälpa till och bygga rovdjursstängsel, säger Ulla Rundlöf, ordförande i Naturskyddsföreningens länsförbund i Kronoberg.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...