Markägaren hoppades få sin fastighet utesluten från viltvårdsområdet, men domstolen avslog hans överklagan.
Foto: Mostphotos Markägaren hoppades få sin fastighet utesluten från viltvårdsområdet, men domstolen avslog hans överklagan.

Sökande får inte lämna viltvårdsområde

Mannen ansökte till länsstyrelsen i Västra Götaland om att få utesluta 180 hektar mark ur ett viltvårdsområde. Efter att ha fått nej överklagade han till förvaltningsrätten som också avslog begäran.

Det var i början av juni som mannen ansökte om att en fastighet på 180 hektar skulle tas bort från det viltvårdsområde som den ingick i.
Som skäl anförde han att det var en tidigare ägare till marken som fattade beslutet att gå med i viltvårdsområdet.
Nu har marken fått den sökande som ny ägare. Han understryker att han tycker att det måste vara ägaren som bestämmer om i fall andra ska få jaga på marken.

Överklagade avslag
Länsstyrelsen i Västra Götaland avslog ansökan med hänvisning till att mindre fastigheter som ingår i viltvårdsområdet skulle skäras av från det övriga området.
Dessutom ansåg myndigheten att det skulle uppstå ”enstaka öar med små samfälligheter”.
Men markägaren gav sig inte och överklagade till förvaltningsrätten i Göteborg som går på länsstyrelsens linje.
Domstolen utgår från lagen om viltvårdsområden som medger att fastigheter kan tas bort från ett viltvårdsområde.

Kraven ej uppfyllda
Men då krävs att användningen av fastigheten ändras, eller att de kvarvarande områdena kan bestå som viltvårdsområde.
Avslutningsvis konstaterar förvaltningsrätten att dessa krav inte har uppfyllts:
”Omständigheterna i målet talar i stället för att fastigheterna öster om (fastigheten) skulle bli avskurna från övriga området vid ett utträde”.