– Visst det var solljus, men utredningen är inte helt rättvis eftersom fotografierna är tagna efter skottögonblicket. När han sköt träffade han också tavlan mitt i prick på 80 meters håll och det ger klart stöd till att motljuset inte var så starkt, sade försvarsadvokat Per Svedlund.
Foto: Polisen & Anders Ljung – Visst det var solljus, men utredningen är inte helt rättvis eftersom fotografierna är tagna efter skottögonblicket. När han sköt träffade han också tavlan mitt i prick på 80 meters håll och det ger klart stöd till att motljuset inte var så starkt, sade försvarsadvokat Per Svedlund.

Solljus i fokus på rättegång om vådaskott

Under rättegången mot den man som i början av november av misstag sköt ihjäl sin pappa, på en jaktskyttebana i Norberg, hävdade åklagaren att sonen hade varit oaktsam och skjutit med solen i ögonen.

Rättegången som ägde rum i måndags i Västmanlands tingsrätt blev känslosam, rapporterar Bärgslagsbladet/Arboga Tidning.
– När väl ambulansen kom dit och de konstaterade att det var slut, så blev allting svart. Jag kunde inte se, jag sa det till dem att jag inte kunde se någon fortsättning på någonting, sade sonen som är åtalad för vållande till annans död och vapenbrott.

Visade fotografier
Kammaråklagare Carl-Johan Norström försökte bevisa att sonen var oaktsam och hade solen i ögonen när han sköt, genom att visa upp fotografier från jaktskyttebanan och hänvisa till vittnesförhör med två ambulanssjukvårdare och en polis.
– Visst det var solljus, men utredningen är inte helt rättvis eftersom fotografierna är tagna efter skottögonblicket. När han sköt träffade han också tavlan mitt i prick på 80 meters håll och det ger klart stöd till att motljuset inte var så starkt. Det fanns även vittnen som sa att man mycket väl såg måltavlan, sade försvarsadvokat Per Svedlund.
Han menar i stället att det var en främre vall som skymde den äldre mannen. Han hade böjt sig, för att kila ner måltavlans träpinne i marken framför kulfånget, när sonen sköt från kuren.

Pappan var skjutledare
Per Svedlund påpekade också att pappan, som hade lånat ut sin studsare till sonen utan att hålla sig i närheten, var skjutledare och ytterst ansvarig för att semaforen inte användes.
– Med det menar vi att ansvaret inte kan vara så starkt på sonen. Då har vi inte en kvalificerad oaktsamhet, sade försvarsadvokaten.
Åklagaren höll dock inte med utan hävdade att även den som håller i bössan har ett ansvar.

”En tragisk händelse”
I sin slutplädering yrkade han på villkorlig dom och samhällstjänst, alternativt villkorlig dom och dagsböter, för sonen.
– Han är helt ostraffad sedan tidigare, det är en tragisk händelse. Han har fått ett starkt socialt straff för det här och han kommer få leva med det. Det finns speciella omständigheter i det här fallet som gör att en villkorlig dom bör användas, förklarade åklagare Carl-Johan Norström.
Advokat Per Svedlund å sin sida yrkade på att åtalet ska ogillas helt på båda punkterna.