Problemet med närgångna björnar ökar när stammen växer.
Foto: Shutterstock Problemet med närgångna björnar ökar när stammen växer.

Sopätande björn i Bollnäs skyddsjagas

Björnen i Bollnäs har letat mat i soptunnor vid upprepade tillfällen. Nu beslutar länsstyrelsen om skyddsjakt som får pågå till den 6 oktober.

I Bollnäs, Gävleborg län, har det nyligen pågått björnjakt under årets licensjakt och en björn fälldes. Men några dagar efter det att jakten avslutades dök den aktuella björindividen upp för att rota i soptunnor som den tidigare har intresserat sig för.
Boende i området har försökt komma till rätta med problemet i samråd med renhållningsföretaget som ansvarar för tunnorna.

Försökt skrämma bort
Bland annat har man låst in soptunnorna och tagit hem sopor i den mån det har gått. Dessutom har man försökt skrämma björnen utan resultat.
Nu beslutar länsstyrelsen att björnen får avlivas genom skyddsjakt.
Bland annat konstaterar myndigheten att de boende och sökanden har utfört alla tänkbara skadeförebyggande åtgärder utan resultat.
Björnen klassas därför som en problemindivid som befaras kunna orsaka allvarlig skada.