Foto: Severin Advokater & Mostphotos Advokat Klas Bjuremark tycker att dagens dom var väntad, men beklagar att åtalet dröjde: "Som vanligt då REMA-åklagarna är involverade i processen tar det olyckligt lång tid", säger han.

Björnjägare friade från grovt jaktbrott efter fem år

De fyra män från en sameby i Norrbotten som åtalats för grovt jaktbrott i samband med skyddsjakt på en björn frias helt. ”Vi är nöjda, tingsrätten håller med om försvarets position”, säger advokat Klas Bjuremark, Severin Advokater.

I dag fredag kom till slut den friande domen efter åtalet om grovt jaktbrott mot fyra män från en sameby i Norrbotten.

Sameby frias

Också den aktuella samebyn friades och behövde inte betala den företagsbot på 100 000 kronor som åklagaren yrkat.

– Vi är nöjda, tingsrätten håller med i det som har varit försvarets position hela tiden, att den här utredningen i sig inte når upp till de krav som kan ställas på den för att förvänta sig en fällande dom, säger advokat Klas Bjuremark på Severin advokater.

Tagit tid

Utredningen har dragit ut på tiden och bland annat ställts in under ett års tid efter att åklagaren framfört invändningar mot försvarets bevisföring. Vid ett annat tillfälle ifrågasatte försvaret hela grunden för åtalet.

Det hela började med att två björnar sköts, den 5 maj 2019 respektive den 9 maj samma år.

– Som vanligt då REMA-åklagarna (Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, reds. anm.) är involverade i processen tar det olyckligt lång tid innan åtal väcks, säger Klas Bjuremark.

De aktuella skyddsjakterna genomfördes efter att länsstyrelsen gett tillstånd. Sedan har jägarnas uppfyllelse av villkoren för jakten varit av central betydelse för rättsprocessen.

Villkor för jakt

Enligt åklagaren i målet har de åtalade ”tillsammans och i samråd” inte följt de villkor för jakten som länsstyrelsen formulerat.

För att bevisa sin tes om att de fällda björnarna utsatts för onödigt lidande, då skoter använts, lät åklagaren höra naturbevakare under rättegången angående spårsäkringar och iakttagelser.

I denna del konstaterade rätten att åklagaren inte lyckats med att bevisa sina anklagelser.

Otillåtet sätt

”Vid en samlad bedömning anser tingsrätten därför att utredningen inte ger stöd åt att skotrar använts på ett otillåtet sätt. Utredningen ger inte heller stöd åt att björnen utsatts för ett onödigt lidande.”

I en annan åtalspunkt påtalade åklagaren han anser att jaktledaren inte informerade fältpersonal från länsstyrelsen om tidpunkt för skyddsjakten, att felaktiga skott- och fallplatser meddelats och att fler jägare än tillåtet deltog i jakten den 9 maj 2019.

Inte heller för dessa påståenden fann domstolen stöd i åklagarens material.

De fyra frias

De fyra tilltalade frias därför. Dessutom ogillas talan mot samebyn angående företagsbot med motiveringen:

”Eftersom åtalen för grovt jaktbrott (åtalspunkterna 1 och 2) ogillas kan inte åklagarens yrkande om företagsbot, såsom det har utformats, bifallas. Åklagarens talan om företagsbot ska därför avslås.”

Jakt & Jägare har utan framgång sökt åklagare Christer Jarlås för en kommentar.