Foto: Shutterstock Rättegången mot de fyra män i Norrbotten som misstänks för att hetsat en björn kommer att tas om efter att åklagaren anmält hinder för fortsatt förhandling.

Advokat ifrågasätter grunden för jaktbrottsåtal

Rättegången mot fyra män i Norrbotten som misstänks för jaktbrott vid skyddsjakt på björn återupptas efter årsskiftet. Något som advokat Klas Bjuremark förberett genom en inlaga som ifrågasätter hela grunden för åtalet.

De fyra männen misstänks för ett grovt jaktbrott i Norrbotten då de enligt åtalet bland annat har hetsat en björn utför ett stup.

Riktat in sig på

Detta nekar männen till, men dessutom åtalas de för att i samband med skyddsjakten inte ha följt länsstyrelsens direktiv om hur jakten måste gå till. Och det är de åtalspunkterna som försvaret nu har riktat in sig på med ett yttrande till Luleå tingsrätt.

Grunden i invändningen är den så kallade legalitetsprincipen som enligt inlagan ”utgör en rättssäkerhetsprincip som innebär att ingen kan straffas utan stöd av lagen. För att en handling skall räknas som ett brott måste handlingen exakt motsvara lagens beskrivning av brottet”.

”Inte funderat”

Det är lagligheten i länsstyrelsens bestämmelser om de praktiska villkoren för skyddsjakt som ifrågasätts. Advokat Klas Bjuremark, vid Severin Advokater, förklarar hur han tänkte då inlagan skrevs:

– Åklagaren verkar inte ha funderat färdigt kring juridiken. Detta handlar inte bara om att man skjutit en björn utan om att åklagaren också tycker att det skett på fel sätt och eventuellt på fel plats enligt länsstyrelsens riktlinjer för just den här skyddsjakten, säger Klas Bjuremark och fortsätter:

– Försvaret är av den åsikten att jakten har skett i enlighet med de villkor som har angivits och som också varit lagligt möjliga att besluta om.

Men menar du att villkoren som länsstyrelserna bestämmer om i samband med skyddsjakter på till exempel varg och björn inte alltid har stöd i lag?

– Så är det faktiskt. Naturligtvis kan inte länsstyrelsen bara besluta om vilka villkor man vill utan alla villkor ska självfallet ha stöd i lagstiftningen.

– Problemet är möjligen att länsstyrelsen, eller som i det här fallet åklagaren, inte verkar ha funderat över det närmare och det verkar dessutom som om ingen har uppmärksammat det här tidigare.