Anslagsenergi och piplängd kan ha stor betydelse, men inte när det gällde domstolens bedömning av den sovande vapeninnehavaren. (Arkivbild)

Sov med laddat vapen

I slutet av juni dömdes en man i Nacka Tingsrätt för en rad brott, bland annat grovt vapenbrott sedan polisen hittat honom sovandes i en soffa med ett skarpladdat osäkrat vapen inom räckhåll.

Det var när polisen skulle hämta mannen för att föra honom till en huvudförhandling i Södertörns tingsrätt som diverse vapen och stöldgods upptäcktes i lägenheten. Förutom vapnet som låg cirka 20 cm från mannens hand på soffbordet fann man knivar och en pistolattrapp.  

Ägde inte vapnet

Mannen, en amerikansk medborgare, hävdade att han hittat vapnet i lägenheten och att han hade hoppats att ägaren skulle komma och hämta det. Därför hade han avvaktat med att kontakta polisen.

Att brottet bedöms som grovt motiveras med att vapnet var litet och lätt att dölja, att lägenheten var olåst och att vapnet påträffades osäkrat med två patroner.

Väldigt kort pipa

Mannen hävdar brottet inte alls borde bedömas som grovt då vapnet inte kan betraktas som särskilt farligt; låg anslagsenergi och väldigt kort pipa. Som stöd för detta hänvisar han till två artiklar, den ena som är publicerad i American Rifleman ”The.22 Magnum: Good for Self-Defense?” handlar om beräkning av anslagsenergi. Den andra artikeln har rubriken ”Pipans längd spelar roll” av Peter Ekeström är hämtad ur Jakt & Jägare.

Dömdes till fängelse

Tidningsartiklarna påverkade inte domstolen bedömning. Mannen dömdes till fängelse fyra år och fyra månader för bland annat grovt vapenbrott.