En ny fiskodling i Hanöbukten och att ta bort förbudet mot båt- och kanottrafik i Mörrumsån, är inget som Sportfiskarna vill se. Det skulle innebära ett för stort hot mot fisket, anser de.
Foto: Piotr Wawrzyniuk / Shutterstock.com En ny fiskodling i Hanöbukten och att ta bort förbudet mot båt- och kanottrafik i Mörrumsån, är inget som Sportfiskarna vill se. Det skulle innebära ett för stort hot mot fisket, anser de.

Sportfisket hotat i Mörrumsån

Länsstyrelsen i Blekinge handlägger just nu en ansökan om en ny anläggning för fiskodling i Hanöbukten. Samtidigt överväger de att ta bort förbudet mot båt- och kanottrafik i de nedre delarna av Mörrumsån.

Länsstyrelsen i Blekinge har fått in en ansökan om att anlägga en fiskeodling i den inre delen av Hanöbukten. Syftet är att odla havsöring för att sedan sätta ut längs kusten och främja det lokala kustfisket.
Detta motsätter sig Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna). De menar att odligen kan sprida sjukdomar till Mörrumsån.
– Den föreslagna fiskodlingen utgör ett direkt hot mot Mörrumsåns unika lax- och havsöringbestånd. Det finns en stor risk för samma förödande sjukdomsutbrott som drabbade Mörrumsån på 1990-talet. Dessutom finns det risk att den odlade fisk som sätts ut påverkar de vilda bestånden i Mörrumsån eller andra närliggande vattendrag, säger Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén i ett pressmeddelande.

Båt- och kanottrafik kan bli tillåtet
Länsstyrelsen överväger också att ta bort förbudet mot båt- och kanottrafik på sportfiskesträckorna i de nedre delarna av Mörrumsån. Förbudet har funnits länge och syftar till att undivka störningar på sportfisket i ån.
– Att tillåta kanotpaddling på fiskesträckorna under fiskesäsongen innebär en stor olycksrisk samtidigt som det medför mycket kraftiga störningar på fisket. Båda dessa förslag är ett direkt hot mot Mörrum och de många sysselsättningstillfällen som direkt och indirekt är beroende av kronolaxfisket. Sportfiskarna vädjar därför till länsstyrelsen att slå vakt om de betydande sportfiske- och fisketurismvärden som är förknippade med Mörrumsån, säger Joakim Ollén.