FOTO: PETER NILSSON Den afrikanska svinpesten har nu resulterat i att också Norbergs kommun går upp i stabsläge.

Stabsläge i Norbergs kommun och beslut om grisslakt

Norbergs kommun går nu upp i stabsläge. Åtgärden motiveras med att man vill säkerställa att kommunen klarar av att bistå Jordbruksverket i samband med svinpestkrisen.

I fredags gick Fagersta upp i begränsat stabsläge med anledning av att afrikansk svinpest påträffats i kommunen. Nu följer grannkommunen Norberg efter och beslutar om stabsläge från och med klockan 13 i dag.

Akuta skedet

Enligt kommunens hemsida är orsaken att men vill ”bistå Jordbruksverket med insatser kopplade till det akuta skedet av ASF samt säkerställa adekvata resurser för information och stöd till näringsliv, föreningsliv och allmänhet”.

Nyligen avslutades också en presskonferens med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) på plats i Fagersta. Jordbruksverket meddelade att man har beslutat att alla tamgrisar inom smittzonen ska avlivas, enligt en bedömning rör det sig om sex besättningar varav en större. Tillsammans ska maximalt 120 grisar avlivas.

I skrivande stund undersöker myndigheten vilken ersättning som kan komma att utbetalas till de drabbade djurhållarna.

”Ännu allvarligare”

– Det är hårda restriktioner, men det är av stor vikt att de följs, alternativet är en ännu allvarligare situation. Vi ser mycket allvarligt på situationen som vi befinner oss i och har förståelse för oron som det här skapar. Det är viktigt nu att vi gör allting vi kan för att begränsa smittan, kommenterade Peter Kullgren.

Senare tillade han:

– Det är ett nödvändigt beslut men självklart något som påverkar bönder som har grisbesättningar i området. Jag beklagar djupt att de kommer behöva avliva sina djur.