Foto: Johan Boström Uppgifter om trafikeftersöksjägare får från och med i morgon aldrig lämnas ut utan att en sekretessprövning har genomförts av Polisen.

Starkare sekretesskydd ska minska hot mot NRV-jägare

(UPPDATERAD) Från och med den 15 april införs ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som ökar skyddet för trafikeftersöksjägarnas personuppgifter.

Regeringen har lagt till en punkt, punkt 4, efter det inledande stycket i 18 kap. 16 § i offentlighets- och sekretesslagen:

”Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning. Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första stycket, hos

4. Polismyndigheten för uppgift som hänför sig till registret över uppdragstagare inom Nationella viltolycksrådet.

Tillägget innebär att uppgifter om kontaktpersoner, eftersöksjägare, samordnare, länsansvariga eller jakträttshavare aldrig får lämnas ut utan att en sekretessprövning har genomförts av Polisen.

JRF nöjda

Jägarnas Riksförbund, JRF, har varit pådrivande i ändringen och Jimmy Låås, som är förbundets representant i Nationella viltolycksrådet, NVR, är nöjd med att skyddet för jägarna som arbetar på uppdrag av Polisen ökar.

– Ja, det känns väldigt bra. Det var i början av juni förra året som JRF i en hemställan till Polismyndigheten framförde att det är viktigt att personuppgifterna är skyddade för de jägare som på Polisens uppdrag utför eftersök och annat i samband med eftersöksarbetet.

Varför är det viktigt?

– För att minimera risken för hot, trakasserier och andra brottsliga handlingar.